Dlaczego warto doswiadczona kadra copy e1656692388482

Więcej niż Matura to maturalny portal edukacyjny, który może pomóc każdemu nauczycielowi w codziennej pracy z uczniami w szkole, na korepetycjach, jak i w edukacji domowej!

Jak nauczyciel może wykorzystać portal Więcej niż Matura?

Kursy WNM w szkole

Chcesz, aby Twoi uczniowie mieli wsparcie również po zajęciach? A może potrzebujesz prezentacji pełnych ilustracji i schematów, aby wykorzystać je na lekcjach?
Jeśli tak, WNM jest dla Ciebie!

Kursy WNM na korepetycjach

Chcesz wznieść efektywność swoich korepetycji na wyższy poziom? Zaplanuj je razem z uczniem z wykorzystaniem WNM. Uczeń może realizować kolejne lekcje przed spotkaniami, ćwiczyć rozwiązywanie zadań, a później konsultować z Tobą swoje wątpliwości. WNM stanowi idealne wsparcie dla ucznia w jego indywidualnej pracy.

Kursy WNM w edukacji domowej

Szukasz portalu, który zaspokoi wszystkie potrzeby ucznia w edukacji domowej?
Między innymi po to powstał portal Więcej niż Matura. Uczeń znajdzie tutaj wszystko, czego potrzebuje, aby wspólnie z Tobą przygotować się do matury.

Chcesz wspomóc nas w promocji Więcej niż Matura wśród uczniów?
Zostań naszym(-ą) ambasadorem(-ką)! Otrzymasz darmowy dostęp do kursów oraz unikalny kod promocyjny przypisany do Twojej osoby. Promuj naukę z WNM i otrzymuj 5% prowizji od kursów zakupionych z wykorzystaniem Twojego kodu!

Filary WNM motywacja min

7 pytań najczęściej zadawanych przez nauczycieli

Nauka z Kursem maturalnym z Chemii i Kursem maturalnym z Biologii polega na realizacji gotowych lekcji, w ramach których uczeń poznaje materiał teoretyczny, ćwiczy rozwiązywanie zadań maturalnych, monitoruje swoje postępy oraz kontaktuje się z opiekunami dydaktycznymi. Lekcje można realizować o dowolnej godzinie, w dowolnym dniu, w dowolnym tempie. Dzięki temu każdy może dostosować sposób nauki z WNM do swojej indywidualnej sytuacji życiowej.

To, w jaki sposób może wyglądać nauka z kursami Więcej niż Matura, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim ważnym aspektem wpływającym na sposób wykorzystania kursów WNM jest odpowiedź na pytanie, czy stanowią one główny sposób przygotowania do matury? Jeśli będzie to główny sposób przygotowania do matury, możemy zakładać, że celem stanie się realizacja 100% lekcji na kursie oraz realizacja wszystkich zadań maturalnych dostępnych w bazie zadań. To zajmie z pewnością sporo czasu i w dużym stopniu zastąpi wszystkie inne formy uczenia się dostępne poza kursem WNM. W takiej sytuacji zalecamy również, aby realizować lekcje w kolejnościach sugerowanych na kursach.

Jeśli natomiast kursy WNM będą dla Ciebie dodatkową pomocą w nauce, ale główny ciężar przygotowania do matury będzie spoczywał na Twojej szkole czy indywidualnych korepetycjach, to wtedy naturalnie sytuacja będzie wyglądać inaczej. Przede wszystkim kolejność realizacji lekcji będzie zależeć od tej w szkole czy na korepetycjach.

Platforma WNM wraz z dostępem do kursów stanowi wtedy dodatkowe wsparcie, pozwalając na poznawanie tych partii materiału, których akurat potrzebujemy. Pozwala nam szybko wyszukiwać treści w przeglądarce, aby coś znaleźć i odtworzyć, oraz stanowi dobre miejsce do weryfikacji wiedzy. Tutaj mamy na myśli oczywiście innowacyjny moduł bazy zadań, który po pierwsze pozwala na pracę z zadaniami, poznawanie różnych wyjaśnień, pułapek i naukę oceniania pytań pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Po drugie pozwala również na monitorowanie naszych statystyk, dzięki czemu wiemy, które działy idą nam najgorzej, a to pozwala odpowiednio zaplanować dodatkową naukę powtórkową.

Klasyczne kursy zbudowane są na całkowicie innych założeniach – przede wszystkim są to kursy synchroniczne. Oznacza to w praktyce, że uczeń musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach. Z tym związane są dodatkowe koszty ekonomiczne i czasowe, konieczność dostosowania swojego harmonogramu pracy i nauki do czasu zajęć oraz brak personalizacji nauki, gdyż prowadzący pracuje dla dziesiątek osób naraz. Dodatkowo takie kursy nadal pozostawiają większość ciężaru nauki na barkach ucznia. Chodzi o samodzielne przygotowanie się do zajęć, zaplanowanie nauki, monitorowanie swojej pracy i osiąganych postępów. Wszystkie te czynniki sumują się, powodując, że klasyczne kursy, w tym przede wszystkim kursy synchroniczne (niezależnie od tego, czy są prowadzone online czy stacjonarnie), mają zdecydowanie niższą efektywność nauki niż kursy Więcej niż Matura.

Metodyka prowadzenia nauczania WNM w swoich fundamentach była projektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów, które zostały wspomniane wyżej. Przede wszystkim Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii są prowadzone w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że uczeń i nauczyciel nie spotykają się w jednym czasie. Spotykają się za to w jednym miejscu – i jest nim środowisko e-learningowe. Dzięki temu uczeń może dostosować naukę do swoich potrzeb, ambicji i możliwości czasowych. To pozwala na znacznie wyższy poziom personalizacji procesu kształcenia, a to ten aspekt jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność nauki. Uczeń może uczyć się dokładnie tego, czego akurat potrzebuje, gdzie chce, kiedy chce, i w takim tempie, w jakim chce. Ponadto taki model nauczania nie jest obarczony wpływem osób trzecich, w szczególności innych uczniów. Wynika to z faktu, że nauka nie jest w żaden sposób zależna od aktywności innych osób uczących się, podobnie jak na indywidualnych korepetycjach.

Tym, co wyróżnia kursy WNM na tle wszystkich innych rozwiązań edukacyjnych, jest fakt, że ucząc się z kursem Więcej niż Matura, kursant spędza 100% swojego czasu nauki bezpośrednio w środowisku platformy e-learningowej. Oznacza to, że uczeń całość swojej nauki prowadzi na kursie. Wynika to z faktu, że kurs zastępuje klasyczne podręczniki, prowadzi ucznia przez realizację materiału, daje możliwość konsultacji zawsze wtedy, gdy uczeń jej potrzebuje. Taka sytuacja pozwala skupić się na celu, jaki uczeń ma przed sobą, oraz zapewnia spokój, gdyż kursant wie, że wszystko, czego potrzebuje do nauki do matury, znajduje się w jednym miejscu.

Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż kurs realizowany w takim modelu jest atrakcyjny cenowo, szczególnie, jeśli przeliczymy koszt miesięczny na liczbę godzin aktywnie spędzonych na kursie. Klasyczne kursy zakładają 30–40 godzin zajęć, natomiast Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii zakładają minimum 140–160 godzin aktywności (w zależności od kursu) przy podobnej lub zdecydowanie niższej cenie.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony, a jego skuteczność potwierdzona. Od roku 2017 w ramach Medycznego Portalu Edukacyjnego Więcej niż LEK ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy przygotowało się do swoich egzaminów. Aktualnie już więcej niż co drugi absolwent kierunku lekarskiego uczy się na portalu Więcej niż LEK, który realizuje tę samą metodykę nauczania co Więcej niż Matura.

Indywidualne korepetycje wydają się metodą nauczania o najwyższym poziomie personalizacji. Tak jest jednak wyłącznie pod pewnymi względami. W toku nauki na korepetycjach uczeń nadal musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach z nauczycielem. Musi zatem w dużym stopniu dostosować się do korepetytora i jego harmonogramu. Ponadto większość korepetycji jest prowadzona jeden lub dwa razy w tygodniu, co powoduje, że przez resztę czasu uczeń musi samodzielnie prowadzić i nadzorować swoją naukę, a spotkanie z nauczycielem ma jedynie rozwiać wątpliwości i zaadresować problemy, które się pojawiły. Te uwarunkowania powodują, że aby skorzystać w pełni z indywidualnych korepetycji, uczeń musi być bardzo samodzielny, zorganizowany i zmotywowany do nauki. Musi również wiedzieć, co i jak zrobić każdego dnia pomiędzy korepetycjami, tak aby rzeczywiście się do nich dobrze przygotować.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura powstała z myślą, aby zająć się tymi problemami. Asynchroniczność nauczania pozwala uczniowi dostosować naukę z Kursem maturalnym z Biologii i Kursem maturalnym z Chemii do swoich potrzeb i innych obowiązków. Uczeń może uczyć się wtedy, gdy ma na to siły. W dodatku konstrukcja kursu, dzięki narzędziom do planowania nauki oraz przygotowaniu całego materiału do matury w postaci gotowych lekcji, pomaga uczniowi zorganizować całość swojej nauki. Kursant otrzymuje wyselekcjonowany materiał do indywidualnej lektury, zasugerowaną kolejność realizacji lekcji, pracy z zadaniami oraz wykonywania systematycznych odtwórek. Jednocześnie w każdej chwili może zadać pytanie czy poprosić o pomoc. Kadra opiekunów dydaktycznych stale reaguje na problemy uczniów, formułując odpowiedzi na wszystkie zadawane przez nich pytania. Każdy z kursantów nie tylko otrzyma odpowiedź na swoje pytanie, ale również może poznać wszystkie pytania zadane przez innych uczniów i odpowiedzi na nie, co znacznie przyspiesza naukę.

Metaforycznie rzecz ujmując, Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM jest „magicznym podręcznikiem”, który odpowiada na wszystkie pytania uczniów i prowadzi ich przez materiał, uwzględniając indywidualne potrzeby. Z tego względu stanowi bardziej spersonalizowaną formę kształcenia niż indywidualne korepetycje. Warty wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż miesiąc dostępu do portalu Więcej niż Matura kosztuje tyle samo, co jedna godzina korepetycji. (Nie wliczając w to kosztów dodatkowych materiałów, kosztów transportu czy dodatkowego czasu, jaki zarówno uczeń, jak i często jego rodzice muszą poświęcać, aby korepetycje w ogóle mogły się odbyć).

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony przez ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK. W ciągu kilku lat kursanci zadali ponad 50 000 pytań, a odpowiedzi na nie zostały opracowane przez nasz zespół i następnie umieszczone na stałe w kursach. Dzięki temu każda kolejna osoba, która uczy się na portalu, uczy się z coraz lepszych materiałów odpowiadających na więcej wątpliwości, a jednocześnie sama ma możliwość zadania w każdej chwili nowego pytania.

Papierowe podręczniki mają liczne wady, o których na co dzień nie myślimy, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Forma i koszty druku narzucają na twórców podręczników wiele ograniczeń. Książka przekazuje wiedzę liniowo, nie posiada wszystkich możliwych ilustracji czy schematów, gdyż nie mogłyby się fizycznie zmieścić w podręczniku. Ponadto w sytuacji, gdy w książce znalazły się nieaktualne informacje lub błędy, nie mogą one zostać poprawione/wyeliminowane aż do momentu kolejnego wydania.

Jednak ze wszystkich wad klasycznych drukowanych podręczników najważniejszą jest: przeładowanie każdej strony dużą ilością informacji. To powoduje, że nauka z książek powoduje zmęczenie, gdyż w krótkim czasie uczeń musi przetworzyć bardzo dużo informacji, co wydarza się zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Ostatecznie doprowadza to do zmęczenia i konieczności częstego robienia przerw w indywidualnej nauce. Jest to jeden z powodów, który przyczynia się do tego, że tak wiele osób zasypia w trakcie czytania, ponieważ przeładowanie treściami doprowadza do kognitywnego przeładowania kończącego się tak dużym zmęczeniem, że po prostu tracimy skupienie i zasypiamy w trakcie nauki.

Kurs maturalny z Chemii Kurs maturalny z Biologii Więcej niż Matura stanowią realną alternatywę dla klasycznych podręczników. Po wielu latach pracy nad metodyką uczenia jesteśmy pewni, że będą one stopniowo wypierać podręczniki ze szkół, co już zresztą zaczęło się dziać. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim kursy WNM stanowią lepszą alternatywę dla podręczników, gdyż nie są obarczone ograniczeniami drukowanych materiałów. Oznacza to, że treści mogą być wyświetlane w sposób przejrzysty, nieliniowy i spersonalizowany. Mogą zawierać nieograniczoną liczbę ilustracji czy rysunków. Ponadto nowoczesne, interaktywne podręczniki e-learningowe dają możliwość umieszczania materiałów wideo, audio oraz możliwość prowadzenia kontekstowych dyskusji. Warty wspomnienia jest również fakt, że tak przygotowane gotowe materiały można układać w lekcje, a lekcje układać w gotowe plany nauki. Ich realizacja daje następnie możliwość monitorowania, co zostało zrealizowane, a co nie, co znacznie ułatwia prowadzenie swojej nauki, w szczególności w perspektywie długofalowej. Co więcej, takie podręczniki podlegają stałej aktualizacji, modyfikacji i rozwojowi. Są stale wzbogacane o nowe sposoby wyjaśnienia zagadnień, dodatkowe linki do ponadprogramowych materiałów dla zainteresowanych uczniów.

To, co opisaliśmy, nie jest wizją przyszłości. To teraźniejszość. Najlepszym przykładem materiałów edukacyjnych działających w ten sposób jest projekt Więcej niż LEK, w ramach którego po raz pierwszy sprawdziliśmy założenia metodyki nauczania zarówno Więcej niż LEK, jak i Więcej niż Matura, które są siostrzanymi projektami edukacyjnymi. Po pięciu latach istnienia projektu Więcej niż LEK już więcej niż co drugi absolwent medycyny uczy się na portalu WNL, a pięć uniwersytetów i uczelni medycznych zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie Więcej niż LEK w edukację swoich studentów.

W zależności od sytuacji w szkole oraz typu placówki możliwych jest kilka sposób wykorzystania portalu Więcej niż Matura. Po pierwsze: nauczyciel może korzystać z dostępu do portalu celem skorzystania z dodatkowych materiałów edukacyjnych (takich jak animacje, ilustracje, schematy czy aplikacja do rozwiązywania zadań maturalnych). Po drugie: szkoła może wykupić dostęp do portalu dla swoich uczniów i korzystać z niego zamiast z klasycznych podręczników. Uczniowie w takiej sytuacji przygotowują się do zajęć w domu poprzez realizację konkretnych lekcji, zaś na zajęciach skupiają się na ćwiczeniu wiedzy. Dzięki unikalnej konstrukcji Kursu maturalnego z Chemii i Kursu maturalnego z Biologii synchronizacja zajęć w szkole z tymi na portalu jest bardzo prosta, gdyż każdy uczeń może ustawić swój własny plan całkowicie pokrywający się z planem zaproponowanym przez nauczyciela ze szkoły.

Dostęp do portalu WNM może stanowić cudowne narzędzie w rękach osoby prowadzącej korepetycje. Uczeń może pomiędzy spotkaniami realizować konkretne partie materiału oraz rozwiązywać wyznaczone przez nauczyciela cele. Jednocześnie pomiędzy samymi korepetycjami nauka ucznia jest od początku zaplanowana i monitorowana. To pozwala uczniowi zdecydowanie efektywniej się uczyć i lepiej przygotować na korepetycje. Zaś na samych spotkaniach nauczyciel może skupić się na weryfikacji zrozumienia ucznia, a nie przekazywaniu suchych faktów.

Portal Więcej niż Matura całkowicie zastępuje klasyczne podręczniki, zorganizowane kursy stacjonarne, jak i do pewnego stopnia również indywidualne korepetycje, gdyż na portalu jest stała opieka dydaktyczna. W zależności od sposobu organizacji edukacji domowej może stanowić ważny element zwiększający efektywność indywidualnej pracy ucznia. Uczeń może stworzyć swój indywidualny plan nauki, realizować go, monitorować postępy, diagnozować braki i słabości, które dalej nauczyciel może w odpowiedni sposób zaadresować.

Opinie

Metodyka uczenia się sprawdzona przez tysiące osób!

Metodyka nauczania portalu Więcej niż Matura została sprawdzona przez ponad 28 000 lekarzy, studentów medycyny i maturzystów uczących się na portalu Więcej niż LEK i Więcej niż Matura. Poznaj opinie maturzystów i studentów medycyny!

Kurs maturalny z Biologii został oceniony przez kursantów na 92/100 punktów, Kurs maturalny z Chemii na 98/100 punktów. Wyliczenia oparte są na 30 541 odpowiedziach osób oceniających lekcje.

Zobacz opinie
WNM Chart2023 desktop
WNM Chart2023 mobile

Metodyka uczenia się sprawdzona przez tysiące osób!

Metodyka nauczania portalu Więcej niż Matura została sprawdzona przez ponad 28 000 lekarzy, studentów medycyny i maturzystów uczących się na portalu Więcej niż LEK i Więcej niż Matura. Poznaj opinie maturzystów i studentów medycyny!

Kurs z Biologii został oceniony przez kursantów na 92/100 punktów, Kurs z Chemii na 98/100 punktów. Wyliczenia oparte są na bazie 30 541 odpowiedziach osób oceniających lekcje.

Zobacz opinie

Masz więcej pytań?

Kursy maturalne Więcej niż Matura

Spersonalizowane kursy Więcej niż Matura to sprawdzony sposób na przygotowanie do matury! Ucz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz i w jakim tempie chcesz!