Wstęp


Cześć! Jest mi niezmiernie miło, że jesteś tutaj. To oznacza, że poszukujesz odpowiedzi na pytania, które ja sam sobie również od lat zadawałem. Najpierw jako uczeń, później jako student a następnie jako nauczyciel.

W poradniku tym znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

1 – Jakie są 3 główne sposoby przygotowania do matury z Biologii ?

2 – Korepetycje do matury z biologii – Dlaczego wszyscy mówią, że są najlepsze? Dlaczego są najdroższą formą nauki? Czy rzeczywiście są w stanie pomóc każdej osobie?

3 – Czy istnieje lepszy sposób nauki do matury niż tradycyjne korepetycje? Na czym polegają wbudowane korepetycje?

4 – Jak podjąć decyzję o tym jaki sposób nauki wybrać?

Zacznę od powiedzenia Ci wprost, że w tym poradniku znajdziesz konkretne odpowiedzi na wiele pytań dotyczących dylematu wyboru sposobu nauki do matury. W szczególności tego, co jest lepszą formą przygotowania – tradycyjne korepetycje czy kursy, a może połączenie jednego i drugiego. W Internecie znajdziesz wiele wpisów, które wychwalają tradycyjne korepetycje oraz takie, które ostatecznie powiedzą Ci, że wszystko zależy od ucznia. Powoduje to problem w uzyskaniu ostatecznej odpowiedzi na pytanie. Część z nich jest również po prostu nieaktualna, gdyż została napisana wiele lat temu. 

Główną przyczyną jest fakt, że przez wiele lat na rynku przygotowania do matury nie pojawiały się żadne nowe formy kształcenia. Przynajmniej tak było do roku 2022, bo wtedy pojawiły się kursy Więcej niż Matura wraz z koncepcją wbudowanych korepetycji. Czyli de facto połączenia kursu z korepetycjami w jedno doświadczenie.

Zaczynam ten poradnik w taki sposób, aby jasno zaznaczyć, że poza udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania, spróbuje Ci również wytłumaczyć i pokazać dlaczego nowoczesna forma wbudowanych korepetycji znacznie przewyższa stare formy nauki. Ostatecznie gdyby tak nie było, to oznaczałoby to, że ostatnie 4 lata mojej pracy poszły na marne. Niemniej tak się nie stało, gdyż udało się pozytywnie zweryfikować założenia metodyczne kursów Więcej niż Matura, z dużym sukcesem.

 Nie martw się jednak, nie będę tutaj przytaczał tylko swoich opinii, gdyż w wpisie tym znajdziesz również wyniki aktywności kursantów z platformy e-learningowej jak i wyniki ankiet, które przeprowadziłem wśród 49 uczniów i 17 nauczycieli. Nauczyciele ci prowadzą lub prowadzili tradycyjne indywidualne korepetycje i korzystali z portalu Więcej niż Matura na przestrzeni 2022 i 2023 roku.

Nie będzie to krótka przeprawa. To nie jest ani łatwy, ani mały temat. Podobnie zresztą jak wybór sposobu nauki do matury. Jest to jedna z najważniejszych życiowych decyzji, gdyż zaważy na wyniku matury, który ma ogromny wpływ na dalsze życie. Tak uważam, tak było w moim przypadku. Podobnie było tak w przypadku wielu osób, które znam. Podobnie pokazują badania. Dobrze zdana matura, jest drzwiami do szerokiego wachlarza życiowych możliwości. Innymi słowy, niezdanie matury nie zamyka Ci drzwi. Ale jej dobre zdanie, otwiera Ci wiele życiowych drzwi.

Myślę, że wypadałoby się również przedstawić jeśli mamy mówić o tak ważnych sprawach. Nazywam się Dariusz Chrapek, z wykształcenia jestem lekarzem, pedagogiem a niedługo również psychologiem ze specjalizacją wspierania rozwoju. Od ponad 8 lat zawodowo pracuje jako metodyk nauczania i trener efektywnej nauki. W swojej pracy wraz z ponad 80 osobowym zespołem pracujemy nad tworzeniem nowych metod nauki, materiałów edukacyjnych jak i narzędzi, takich jak np. platforma e-learningowa i kursy Więcej niż Matura. Z naszej wirtualnej szkole uczy się już ponad 12 tysięcy osób rocznie, spędzając z nami na nauce średnio 420 godzin w ciągu 12 miesięcy. Są to głównie studenci medycyny, następnie lekarze i maturzyści. Z tego względu, to co piszę w tym wpisie to nie jest tylko wyraz moich przemyśleń. To jest suma doświadczeń pracy wielu osób, z którymi pracuje nad uczynieniem edukacji bardziej efektywnej i dostępnej. Wartym wspomnienia jest również fakt, że z tej samej metodyki, na której bazują kursy Więcej niż Matura, bazują kursy Więcej niż LEK, a z tych korzysta już 58% wszystkich studentów medycyny w Polsce.

Poza rozwiązaniami dla studentów medycyny, kilka lat temu postawiliśmy sobie cel, by stworzyć rozwiązanie, które zastąpi całkowicie tradycyjne korepetycje. Cóż, udało się! Jest to w szczególności cudowna informacja, dla wszystkich osób, których nie było do tej pory stać na tego typu usługi, gdyż miesiąc wbudowanych korepetycji kosztuje tyle co jedna godzina tradycyjnych korepetycji. Jak to możliwe? Dowiesz się o tym w tym wpisie. Zacznijmy jednak od kilku podstawowych informacji.

Metody przygotowania do matury z Biologii

Głównym kryterium podziału jakie tutaj zastosowałem jest poziom pomocy w organizacji nauki, jaki uzyskuje maturzysta. Dlaczego akurat taki?

Dlatego, że jest to aspekt, który w największym stopniu wpływa na sposób uczenia się, intensywność uczenia się, czasochłonność nauki, poziom stresu jaki odczuwa uczeń. Wszystko to składa się zasadniczo na efektywność przygotowania do matury.

Sama matura nie jest trudna merytorycznie. Ona jest trudna ze względu na ilość materiału, bo zdajemy wiele przedmiotów na raz. A z ilością materiału radzimy sobie dobrą organizacją nauki, harmonogramem pracy i porządkiem w materiałach do nauki. Jako, że uczniowie z tymi aspektami mają najwięcej problemów, bo nie są uczeni jak uczyć się efektywnie, to też stanowią one główny powód trudności w zdaniu matury lub uzyskania wymarzonego wyniku.

Nauka samodzielna

Pierwszy i najbardziej oczywisty sposób przygotowania do matury to po prostu samodzielna nauka. Masz podręczniki, zbiory zadań CKE i wyjaśnienia, które możesz znaleźć w sieci. Chodzisz do szkoły i po szkole pracujesz samodzielnie. Jest to sposób, który w pełni może wystarczyć, tak długo jak umiesz efektywnie się uczyć i dobrze organizujesz swoją pracę.

Aby zrealizować ten sposób potrzebujesz:

1 – Źródła wiedzy teoretycznej – podręcznika, filmów na YouTube, kursu wideo.

2 – Źródła treści weryfikacyjnych – czyli zadań maturalnych – w formie zbioru lub bazy, najlepiej z wyjaśnieniami.

3 – Planu nauki podzielonego na naukę teorii i ćwiczenie zadań maturalnych.

Większość osób, która po prostu próbuje zdać maturę, uczy się samodzielnie. Bo też zdecydowana większośc maturzystów jest w stanie to zrobić samodzielnie. Gdyby tak nie było, to znaczyłoby, że matura jest źle skonstruowana.

Jednak nie wszystkich zadowala tylko zdanie matury. Mają ambicje i plany na wysokie wyniki, zatem takie osoby rzadziej uczą się same. W końcu czemu miałyby to robić? Skoro można uzyskać pomoc i uczyć się lepiej?

Nauka samodzielna + korepetycje

Drugi sposób to nauka samodzielna wzbogacona o spotkania z korepetytorem, czyli tradycyjne korepetycje odbywające się na żywo lub online. Zaznaczę na wstępie, że nie mam na myśli samego chodzenia na korki, a połączenia ich z regularną samodzielną nauką pomiędzy spotkaniami z korepetytorem. To bardzo ważne, bo w przeciwnym razie chodzenie na korki przestaje mieć sens.

Nadal potrzebujesz wszystkiego tego co masz przy samodzielnej nauce. Korepetytor dostarcza Ci informacji zwrotnej i wskazuje Ci na rzeczy, których nie rozumiesz i musisz się na nich bardziej skupić. Zatem jest Twoim sterem podczas nauki. To naturalnie zwiększa jej efektywność.

Ale jest jeszcze jeden sposób. Taki, który pomaga nie tylko w dostarczaniu wiedzy, dostarczaniu informacji zwrotnej, ale również pomaga w całościowej organizacji procesu nauki, czyli aspekcie kluczowym. Najczęściej nazywamy to kursami, których jest cała masa. Niektóre z nich to po prostu filmy wideo, które zasadniczo działają trochę gorzej niż książki, ale nas bardziej motywują. Są też takie, które rzeczywiście pomagają w układaniu planu ale nie mają wbudowanych korepetycji czy interaktywnej bazy zadań maturalnych, więc te aspekty nadal spoczywają na głowie ucznia.

Nauka samodzielna + korepetycje + kurs organizujący pracę

Nauka trzecim sposobem, to nauka polegająca na tym, że maturzysta realizuje plan nauki do matury na przestrzeni wielu miesięcy zgodnie z indywidualnym planem, ale na bazie programu kursu, który realizuje konkretny cel edukacyjny. Dodatkowo w toku indywidualnej realizacji takiego kursu uczeń ma stały kontakt z korepetytorem zawsze wtedy gdy tego potrzebuje. Niezależnie od dnia i godziny. 

Taki kurs również mierzy tempo nauki, dostarcza informację zwrotną na temat aspektów nauki, których nawet korepetytor nie jest w stanie samodzielnie zaobserwować, ponieważ nie widzi ucznia, gdy ten sam siedzi w domu i się uczy. Platforma e-learningowa zbiera aktywność ucznia, analizuje ją i informuje jeśli widzi coś niepokojącego. 

Kurs stanowi ramę i strukturę dla całej nauki ucznia i odciąża go z całej pracy organizacyjnej – co ogromnie podnosi efektywność uczenia się w długofalowej perspektywie. Bo wystarczy się zalogować, i od razu wiadomo czego mam się uczyć, jakie jest moje tempo i co mi zostało do zrobienia. Jak i czy zdążę na czas. Jest to sposób, który po prostu działa, bo czerpie z tego co jest najlepsze z różnych sposobach przygotowania do matury i technik uczenia się.

Kursy Więcej niż Matura, na ten moment przygotowują w ten sposób z Biologii i Chemii, zaś z innych przedmiotów na rynku polskim takich kursów nie ma. Jest to bardzo dobra metoda przygotowania, bo masz wszystko w jednym miejscu, od teorii po zadania aż po korki. W dodatku jest znacznie tańsza od klasycznych korepetycji, a za to bardziej efektywna. Jednak nie jest to wpis stricte o tych kursach, dlatego jeśli zdajesz Biologię lub Chemię to zapraszam Cię do sekcji “poradniki maturzysty” lub na podstrony Kursu z Biologii lub Kursu z Chemii.

Wejdźmy teraz bardziej w szczegóły, gdyż to pozwoli nam dokonać stosownego porównania.

Korepetycje jako metoda nauki do matury z Biologii

Charakterystyka korepetycji

Gdy ktoś mówi “korepetycje” to w umyśle większości ludzi pojawia się obraz ucznia, który chodzi do domu korepetytora, albo łączy się z nim online przez wideokonferencje. Na takich korepetycjach, które przeważnie trwają 1-2 godziny 1-2 razy w tygodniu, korepetytor uczy ucznia, wedle swojej własnej metodyki, bazującej na jego/jej doświadczeniach.

Spotkania takie oferują przeróżne osoby, od licealistów, poprzez studentów różnych kierunków aż po nauczycieli, czy też wykwalifikowanych metodyków nauczania. Cena godziny korepetycji waha się pomiędzy 50-200 zł za godzinne spotkanie. Choć z tego co pytałem ostatnio uczniów, to średnia jest już bliska 150zł, w szczególności w dużym mieście.

Jako, że nauczycieli jest mało, to korepetytorów również. Z tego względu cena takich spotkań jest bardzo wysoka, bo popyt na te usługi jest wysoki. Do tego stopnia, że większość uczniów w Polsce nie jest w stanie sobie pozwolić na tego typu pomoc, gdyż w skali 9 miesięcy przygotowania do matury z Biologii korepetycje będą kosztować średnio 5400 zł, zakładając jedno spotkanie na godzinę raz w tygodniu. Nie wspominając o spotkaniach częstszych, dłuższych lub dodatkowo jeszcze korepetycjach z innych przedmiotów.

Dobre strony tradycyjnych korepetycji

Kluczową wartością korepetycji jest poziom personalizacji i uwagi ze strony nauczyciela, jaki otrzymuje uczeń. To te dwa czynniki powodują, że korepetycje przynoszą efekty, bo uczeń regularnie otrzymuje wartościową informację zwrotną oraz pomoc w zrozumieniu trudnych zagadnień. Przy czym aby tak się stało, uczeń musi się odpowiednio do spotkań przygotowywać, spisać sobie pytania i głębiej się nad tym zastanowić, bo jak tego nie zrobi, to korepetytor nie będzie w stanie mu pomóc, albo nawet zrezygnuje ze spotkań. Jest to również odpowiedź na pytanie, dlaczego większość osób uważa, że są najlepsza formą przygotowania. Rzeczywiście fakt otrzymywania spersonalizowanej informacji zwrotnej jest tym co czyni korepetycje efektywnymi.

Drugim aspektem, który dostarczają korepetycje jest motywacja oraz zaopiekowanie ze strony korepetytora. Nie jest to zawsze prawdą, ale u dobrych korepetytorów z pewnością tak jest, gdyż zdają sobie sprawę z tego jak ważne jest dbanie o wysoką motywację i poczucie skuteczności ucznia.

Słabe strony tradycyjnych korepetycji

Kluczowym aspektem, który nie dostarczają korepetycje (pomimo swojej ceny) jest pomoc w organizacji całej nauki pomiędzy spotkaniami. Po pierwsze dlatego, że jest to niemożliwe, aby korepetytor był przy uczniu non stop, a po drugie dlatego, że większość korepetytorów uważa, że praca ucznia to praca ucznia. Owszem uczeń dostanie wytyczne co do tego co ma zrobić, ale bardzo rzadko otrzyma informacje co do tego jak to zrobić, ile czasu to zajmie, jak może sobie to zaplanować itd. Czyli korepetycje nie dostarczają pomocy w aspekcie organizacji indywidualnej nauki ucznia, która jest aspektem najważniejszym.

Druga kwestia, to fakt, że ze względu na to, że korepetycje trwają godzinę i odbywają się przeważnie raz w tygodniu, uczeń nie jest w stanie zapytać o wszystkie wątpliwości jakie ma. Po pierwsze dlatego, że to niemożliwe w takim czasie, po drugie dlatego, że trudno jest to wszystko notować lub zapamiętać, by za kilka dni na spotkaniu spytać o to nauczyciela. Wielu uczniów po prostu sobie z tym nie radzi, bo nie zawsze po kilku dniach pamięta co dokładnie sprawiło trudności. To już wynika z samego faktu, że kontakt z korepetytorami jest synchronizowany w konkretnym miejscu i czasie, gdyż korepetytor ma wielu uczniów, jest na spotkaniach ciągle i nie ma jak być z uczniem cały czas, nawet zdalnie.

Trzecia kwestia, to fakt, że przeważnie chodzimy do jednego korepetytora. Oznacza to, że musimy polegać tylko na jego ocenie, opinii i doświadczeniu. To w przeciwieństwie do innych możliwości jest moim zdaniem duży minus. Sam wiem z doświadczenia pracy zespołu, że bardzo często nauczyciele i egzaminatorzy Więcej niż Matura potrafią sprawdzać zadanie w kilka osób, bo klucz CKE nie jest jasny i po prostu kolejne spojrzenia pozwalają przygotować dla ucznia bardziej rzetelną i wiarygodną informację.

Powyższe trzy czynniki w połączeniu są odpowiedzią na pytanie “dlaczego korepetycje nie są w stanie pomóc wszystkim?”. Dlatego, że z korepetycji korzystamy tym bardziej, im bardziej jesteśmy sami zorganizowani. A jako, że większość uczniów na tym etapie życia ma problem z samoorganizacją, to też dla większość osób korepetycje nie będą remedium, którego szukają.

Ostatnia kwestia to oczywiście cena. Choć nie dotyczy to wszystkich, bo dla niektórych cena nie jest problemem. Smutny jest jednak fakt, że jest tak dla większości osób w Polsce. Cena wynika po prostu z popytu i faktu, że jest mało dobrych korepetytorów względem tego ile osób chce korzystać z korepetycji, zatem ceny z roku na rok rosną, dochodząc do horrendalnych sum.

Nowoczesny rodzaj korepetycji do matury z Biologii

Słowo nowoczesność często jest rozumiane opacznie. Dla przykładu, portal “Go student”, który oferuje korepetycje wideo, jest dla wielu nowoczesnym rozwiązaniem. Moim zdaniem tak nie jest, bo zasadniczo same korepetycje wyglądają dokładnie tak samo, jak wyglądały przed wymyśleniem wideokonferencji. W dodatku cena pozostaja taka sama jak tradycyjnych korków, więc tym bardziej nie ma tutaj żadnej rewolucji.

Co moim zdaniem oznacza nowoczesność czy rewolucyjność nowych form korepetycji?

Gdy wraz z zespołem kilka lat temu zaczęliśmy pracować nad tym zagadnieniem, to za cel postawiliśmy sobie, aby rozwiązać wszystkie słabości tradycyjnych korepetycji, jednocześnie zachowując a nawet ulepszając to co w tradycyjnych korepetycjach jest dobre.

Z tego względu kluczowe kwestie, które nowoczesne korepetycje miałyby rozwiązywać są następujące:

1 – Powinny pozwolić uczniowi wyrażać wątpliwości i zadawać pytania w momencie, gdy te się pojawiają. Tak aby uczeń nie musiał czekać lub tracić energii na ich zapamiętanie, by później na spotkaniu je poruszyć.

2 – Powinny pozwolić uczniowi wracać wielokrotnie do udzielonych odpowiedzi, tak aby raz zadane pytanie czy wyrażona wątpliwości nie musiała być przez ucznia od razu zapamiętana. Bo to rodzi ryzyko, że po prostu uczeń zapomni to co powiedział mu korepetytor. A jak wiemy, zapominamy w sposób naturalny większość tego czego się uczymy.

3 – Powinny pozwolić uczniowi na zadawanie pytań w miejscu, w którym się pojawiają. Jeśli w trakcie nauki teorii, to pod interaktywnymi slajdami. Jeśli w trakcie rozwiązywania zadania, to w miejscu gdzie pojawia się blokada, czyli w konkretnym kroku rozwiązania zadania.

4 – Powinny pozwolić uczniowi, nauczycielowi czy korepetytorowi na swobodne wyrażenie tego co ma na myśli poprzez tekstowy lub wizualny edytor, a nie tylko słowny.

5 – Powinny uczniowi i korepetytorowi dawać całkowitą swobodę w zakresie tego kiedy wydarzają się korepetycje. Tak, aby uczeń mógł uczyć się i zadawać pytania wtedy, gdy ma czas i siły a nauczyciel czy korepetytor mógł odpowiadać na nie wtedy, gdy ma czas i siły.

6 – Powinny być dostępne dla wszystkich uczniów, z tego względu ich cena, a zatem koszt ich prowadzenia powinien być na tyle niski, by bez uszczerbku na jakości kształcenia każdy uczeń mógł z nich korzystać.

Kilka lat temu powiedziałbym, że brzmiało to idealistycznie. Jednak teraz mogę z pewnością stwierdzić, że te założenia z sukcesem zrealizowaliśmy w ramach projektu Więcej niż Matura. Podobnie udało się to w ramach projektu Więcej niż LEK, który studentom medycyny pozwala zadawać pytania w każdym momencie jak się uczą i otrzymać odpowiedź od bardziej doświadczonych lekarzy jednocześnie organizując ich cały proces nauki. Nazywamy to “wbudowanym korepetycjami” czy też “korepetycjami wbudowanymi w kurs” lub kursem ze wbudowanymi korepetycjami.

Jak to możliwe? Pomogła nam w tym technologia, i nie mówię tutaj o Chacie GPT, gdyż każda odpowiedź na kursach jest pisana przez człowieka a każde zadanie maturalne jakie rozwiązuje maturzysta, jest sprawdzane przez egzaminatora maturalnego. 

Korepetycje wbudowane w kurs z Biologii Więcej niż Matura

Gdy myśleliśmy jak stworzyć taki typ korepetycji, to szybko okazało się, że jedyną drogą by to osiągnąć jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni do ich prowadzenia. Odpowiedzią był kurs e-learningowy, stanowiący szkielet po którym poruszają się uczeń i korepetytor. Dzięki temu, uczeń de facto uczy się w swoim tempie, tego co potrzebuje, ale jednocześnie w każdym momencie może zadać pytanie czy poprosić o sprawdzenie odpowiedzi. Ważnym plusem tej decyzji jest również to, że dzięki temu całość kwestii organizacyjnych indywidualnej nauki ucznia nie spoczywa na jego/jej barkach, bo kurs robi to za ucznia.

Kolejną kwestią, budzącą wątpliwości był czas odpowiedzi. Jak szybko powinna pojawić się odpowiedź od korepetytora, by taka nauka miała sens? Przy tradycyjnych korepetycjach korepetytor odpowiada uczniowi na spotkaniu, więc w sumie od razu. Ale z drugiej stronie, samo pytanie rodzi się u ucznia często kilka dni wcześniej i de facto wtedy potrzebuje odpowiedzi na pytanie, by odblokować swoją naukę i móc z nią pójść dalej. Ostatecznie udało nam się tak zaprojektować system pracy, że uczeń czeka na odpowiedź od 15 do 60 minut, w większości przypadków. To w zupełności wystarcza, by w toku nauki powrócić na spokojnie do danego zagadnienia, gdy pojawi się na platformie odpowiedź od nauczyciela. Takie odpowiedzi są udzielane od 9:00 – 20:00 każdego dnia tygodnia. Zaś na pytania z nocy odpowiadamy rano.

Przygotowanie odpowiedzi często zajmuje kilkadziesiąt minut. Wynika to z faktu, że odpowiadanie na pytanie ucznia na kursie Więcej niż Matura jest częścią procesu wydawniczego. Innymi słowy, każda odpowiedź przygotowana przez nauczyciela staje się integralną częścią kursu, z której korzystają później inne osoby, które mają te same pytania, ale np. zrodzi się ono u nich za tydzień, miesiąc lub nawet rok. Z tego względu z perspektywy ucznia, na wiele pytań odpowiedzi wyświetlają się od razu, gdyż już wcześniej te sama pytania zostały zadane, to pozwala realnie odpowiadać na dziesiątki nowych pytań dziennie, gdyż praca jest rozkładana na wielu nauczycieli i egzaminatorów. Tworzy to skarbnice wiedzy, pytań i odpowiedzi jak i wielu sprawdzonych zadań, z których korzystają kolejni uczniowie. Jednocześnie, gdy pojawia się w ich głowach nowe pytania, mogą je od razu zadać. 

Same odpowiedzi często wymagają przygotowania grafik, schematów, tabel czy innych środków dydaktycznych. Podobnie zadania mogą wymagać konsultacji z drugim egzaminatorem. Jest to czasochłonne, ale za to są to odpowiedzi wysokiej jakości.

Co najważniejsze, każda odpowiedź jest przypięta to części kursu, czyli części materiału edukacyjnego. To pozwala uczniowi zapisać sobie do swoich kolekcji odpowiednie miejsce, samo pytanie, odpowiedź jak i kontekst, w którym się to pytanie zrodziło. Pozwala to uczniom wracać do tych konsultacji po czasie, co bardzo podnosi efektywność odbywanych konsultacji i zmniejsza ryzyko, że uczeń o tym zapomni.

Porównanie tradycyjnej i nowoczesnej formy korepetycji 

Kluczowe różnice

Szybkość uzyskiwania odpowiedzi – czas uzyskania odpowiedzi w ramach wbudowanych korepetycji jest zdecydowanie krótszy. Większość odpowiedzi pojawi się jeszcze w ramach naszej sesji nauki, a jeśli zadajemy je przed 20:00, to praktycznie wszystkie pojawią się tego samego dnia. Na tradycyjnych korepetycjach trzeba czekać do moment uspotkania z korepetytorem, to wymaga zanotowania pytań i pamiętania o tym, by je zadać. Z tego powodu wielu uczniów tego nie robi w ogóle, bo jest to dla nich dodatkowe obciążenie organizacyjne w procesie uczenia się.

Liczba konsultacji – na korepetycjach wbudowanych w kurs można zadać nieograniczoną liczbę pytań oraz poprosić o sprawdzenie nieograniczonej liczby zadań. Jest to możliwe, gdyż na nasze pytania odpowiadają w tym samym czasie różni nauczyciele i egzaminatorzy, którzy mogą pracować nad różnymi pytaniami w tym samym czasie. Kurs jest dostępny zawsze, zaś na pytania z nocy odpowiedzi są udzielane rano.

Możliwość powrotu do odpowiedzi udzielonych przez korepetytora – na wbudowanych korepetycjach każda odpowiedź jest zapisana w kontekście, w którym padło pytanie. To pozwala uczniowi zapisać dany wątek i wrócić do niego wtedy, gdy potrzebuje. Pozwala to również na spokojne wielokrotnie przeczytanie odpowiedzi od korepetytora, na co nie zawsze jest czas na tradycyjnych korepetycjach, które są ograniczone czasowo. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że samo zanotowanie wszystkiego co mówi nam korepetytor na spotkaniu nie jest po prostu możliwe.

Organizacja indywidualnej nauki ucznia – korepetycje wbudowane w kurs są częścią kursu, zatem pomagają w kluczowym aspekcie nauki, czyli organizacji procesu kształcenia i priorytetyzacji kolejnych działań, jakie ucząc się w domu ma zrealizować kursant. Dodatkowo, akurat na Więcej niż Matura w ramach wbudowanych korepetycji uczeń ma również dostęp do konsultacji z metodykiem nauczania, który pomoże ułożyć plan nauki do matury jak i pomoże zaadresować inne problemy np. natury motywacyjnej. Na indywidualnych korepetycjach wszystko zależy od nauczyciela. Niektórzy korepetytorzy pewnie będą pomagać w tym aspekcie, jednak ze względu na brak platformy e-learningowej i narzędzi na niej dostępnych zakres tej pomocy po prostu będzie ograniczony.

Dostęp do pytań innych osób – na wbudowanych korepetycjach, masz dosłownie wszystkie konwersacje wbudowane w kurs. Stąd wynika ich nazwa. To powoduje, że masz dostęp do wszystkich pytań jakie kiedykolwiek zadały inny osoby i odpowiedzi im udzielonych. Podobnie wygląda sytuacja w kwestii konsultacji rozwiązań zadań maturalnych. Jednocześnie nie musisz się niczego bać, gdyż pytania zadajesz anonimowo względem innych kursantów i tylko korepetytorzy wiedzą kim jesteś. Naturalnie takie korzyści dostępne są jedynie na korepetycjach grupowych, ale za to wtedy tracimy cenny czas, gdyż nauczyciel w tym czasie nie może uczyć nas. W takiej sytuacji idea indywidualnych korepetycji jest zaburzona.

Dostęp do wielu korepetytorów – na wbudowanych korepetycjach masz dostęp do wielu nauczyciel i egzaminatorów. Dzięki temu masz możliwość uzyskania pomocy praktycznie 7 dni w tygodniu oraz możesz mieć pewność, że w sytuacji wątpliwości nauczyciel skonsultuje się z innymi osobami ze swojego zespołu, tak aby każda odpowiedź jaką otrzymasz była najwyższej jakości. Na tradycyjnych korepetycjach wszystko zależy od jednej osoby i to ma swoje naturalne ograniczenia, gdyż dodatkowe konsultacje nie są możliwe, a Twój nauczyciel nie jest dla Ciebie dostępny zawsze.

Dodatkowe koszty – w przypadku tradycyjnych korepetycji, w większości przypadków musisz dodatkowo ponieść koszty dojazdu – zarówno finansowe jak i czasowe, co również jest czynnikiem obniżającym efektywność nauki bo zabiera po prostu czas. Gdy korzystasz tylko z korepetycji, to nie masz kursu, zatem i tak musisz ponosić wiele dodatkowych kosztów – od podręczników, zbiorów zadań czy innych kursów, które realizujesz dodatkowo. W przypadku Więcej niż Matura masz wszystko w jednym miejscu, więc znasz cały koszt i czas nauki już na początku, co pozwala Ci zaplanować sobie ze spokojnym swoją pracę na wiele miesięcy w przód i nie obarczone jest to dodatkowymi kosztami. Jednocześnie możesz za niską kwotę wykupić dostęp tylko na miesiąc by sprawdzić sobie jak to dla Ciebie działa.

Cena – W przypadku nauki przez 9 miesięcy koszt kursu z wbudowanymi korepetycjami to 149 zł miesięcznie, czyli tyle ile średnio jedna godzina korepetycji. Dla wielu osób, które o tym mówię to wydaje się tak nierealne, że oskarżają mnie o kłamstwo. Ale tak nie jest, technologia naprawdę czyni cuda i pozwala osiągnąć efektywność organizacyjną, która pozwala świadczyć usługę takiej jakości w takiej cenie. To samo w sobie było założeniem portalu Więcej niż Matura, bo bardzo chcieliśmy, aby z naszego rozwiązania mogła korzystać każda osoba w Polsce. Indywidualne korepetycje potrafią być w skali całego roku nauki od 3-9 razy droższe, jednocześnie oferując zdecydowanie mniej. Powód wysokich cen korepetycji jest prosty. Na rynku jest bardzo mało nauczycieli, więc stawki są aktualnie nienaturalnie wysokie jak za godzinę pracy. Jednocześnie sam sposób i jakość udzielanych korepetycji nie zmieniła się w mojej ocenie na przestrzeni ostatnich 15 lat. Ciągle są to te same schematy, te same metody, te same argumenty. Jednocześnie nie spotkałem ani jednego korepetytora, który prowadził ewaluację jakości świadczonego kształcenia. I to jest ostatnia kwestia warta wspomnienia.

Ewaluacja jakości kształcenia – wbudowane korepetycje prowadzone na Więcej niż Matura podlegają ewaluacji. Oznacza to, że badamy zadowolenie z ukończenia każdej lekcji na kursie, z udzielanych przez korepetytorów odpowiedzi, z samego kursu, jak i z uzyskiwanych wyników przez naszych maturzystów. Jednocześnie platforma zbiera całą aktywność kursanta, co pozwala nam analizować kurs pod kątem miejsc, w których materiał sprawia maturzystom najwięcej trudności i adresować to dodatkowymi materiałami do nauki. To również dotyczy samej nauki ucznia, który ma swoje statystyki rozwiązania zadań z podziałem na działy dla każdego przedmiotu, dzięki czemu zarówno kursant jak i zespół korepetytorów z ogromną dokładnością jest w stanie diagnozować obszary wymagające uwagi.

Gwarancja satysfakcji – jest to aspekt wart wspomnienia, gdyż dotyczy ewaluacji jakości kształcenia. Mianowicie ze względu na przyjętą metodykę nauki na kursach Więcej niż Matura, których kluczowym elementem są wbudowane korepetycji oferujemy Gwarancję Satysfakcji. Oznacza to, że gdy uczysz się z nami i nie uzyskasz minimum 75% na maturze rozszerzonej z Biologii, to zwrócimy Ci 100% poniesionych kosztów na kurs lub przez rok bez opłat pomożemy Ci w poprawieniu wyniku. W ostatniej edycji 81% osób, które ukończyło kurs w 100% uzyskało właśnie wyniki powyżej 75%. Wedle mojej wiedzy i researchu w internecie, żaden korepetytor nie gwarantuje wyników czy zwrotu pieniędzy. Jest to jeden z tych aspektów, których osobiście nie rozumiem. Nie wiem dlaczego maturzyści i ich rodzice zgadzają się na wydawanie tak dużych sum, bez podobnej gwarancji. Powód dla którego na Więcej niż Matura możemy spokojnie to zagwarantować wynika z faktu, że prowadzimy ewaluację kształcenia i wiemy ile statystycznie godzin aktywności musi poświęcić kursant i co dokładnie musi zrobić by mieć bardzo wysoką szansę na wysoki wynik. Naturalnie ze względu na ograniczoną formę korepetycji, korepetytorzy albo nie mają narzędzi, albo potrzeby, by taką ewaluację prowadzić. Jest to oczywiście generalizacji, ale też nie jest ona wymyślona, bo pytałem o to kilkadziesiąt osób.

Powyższe aspekty, są tym co warto przemyśleć a nawet przetestować, przed podjęciem decyzji co do wyboru sposobu nauki.

Jak oceniają je uczniowie i nauczyciele?

No dobrze, to co napisałem przed chwilą to efekt moich obserwacji, przemyśleń, rozmów z kursantami i pracy. A co oni myślą?

Zorganizowałem ankietę, w której łącznie wzięło 49 osób spośród osób, które uczyły się z Więcej niż Matura. Jedno z pytań brzmiało następująco:

Czy możesz zgodzić się ze stwierdzeniem, że wbudowane korepetycje Więcej niż Matura są w stanie zastąpić indywidualne korepetycje, które odbywają się 1-2 razy w tygodniu? Niezależnie od swojego stanowiska, napisz proszę, co myślisz na ten temat.

3 osoby napisały, że wolą tradycyjne korepetycje wymieniając aspekt prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. 46 na 49 osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że wbudowane korepetycje zastępują te tradycyjne. W dodatku w aspekcie jakościowym badania kursanci zwracali uwagę na wiele kwestii, które opisałem wcześniej we wpisie. Dla przykładu zamieszczam poniżej kilka wypowiedzi:

“Tak są w stanie zastąpić. Nie ma ogranicznika na zadawanie pytań, pytać można na każdy temat a opieka dydaktyczna z mojego doświadczenia bardzo szczegółowo podchodzi do zadanego pytania.”

“Tak, ponieważ mamy możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i zadawania pytań w momencie pojawienia się wątpliwości, nie trzeba czekać do dnia kiedy odbywają się korepetycje, co jest wygodne.”

“WNM może zdecydowanie zastąpić korepetycje, które odbywają się więcej niż 2 razy w tygodniu.”

“Zdecydowanie się z tym zgadzam.”

“Myślę, że tak, tutaj mam odpowiedź zapisaną – czyli zawsze do tego mogę wrócić. Super, że mamy dostęp do pytań innych osób, wątpliwości często rozwiązują się same.”

“Myślę, że nawet częściej. Zawsze dostawałam odpowiedź po około godzinie a czasem szybciej. A uczę się codziennie i zazwyczaj mam jakieś pytania.”

Podobne pytania zadałem 17 nauczycielom korepetytorom i egzaminatorom maturalnym zanim rozpoczęliśmy pracę nad Więcej niż Matura. Wtedy oceniali oni koncepcję i zgodzili się z tym stwierdzeniem. Po 3 latach, gdy kurs już działa, i wszyscy razem prowadzimy go od ponad roku i udzielamy w ten sposób korepetycji, jesteśmy z każdym dniem bardziej przekonani, że zdecydowanie ta metoda nie tylko zastępuje, ale znacznie przewyższa tradycyjne korepetycje. W szczególności, gdy pomyślimy o tym w jaki drastyczny sposób udało się obniżyć sam koszt jak i zwiększyć możliwą liczbę konsultacji, jakie jest w stanie uzyskać uczeń.

Mieszanie różnych metod nauki w praktyce

No właśnie… a co jeśli ktoś jest na kursie z wbudowanymi korepetycjami i dodatkowo chodzi na indywidualne korepetycje?

Mamy takich uczniów i są oni jak najbardziej zadowoleni z takiego układu, bo zakupienie Więcej niż Matura względem tradycyjnych korepetycji nie jest tak dużym wydatkiem, a znacznie podnosi efektywność ich nauki i pozwala na dostęp do korepetycji poza spotkaniami. Zasadniczo to tak jakby raz w miesiącu zapłacić za dodatkową godzinę korków, a masz za to cały miesiąc. Nie da się ukryć, że jeśli kogoś na takie połączenie stać, to w mojej ocenie ciężko wymyślić co można by jeszcze więcej zrobić, aby uczniowi pomóc w przygotowaniu do matury z Biologii czy Chemii. Przynajmniej na ten moment.

Wbudowane korepetycje na Kursie do Biologii Więcej niż Matura

Zachęcam Cię do wypróbowania kursów Więcej niż Matura z Biologii wraz wbudowanymi korepetycjami. Miesiąc dostępu pozwoli Ci sprawdzić czy taka formułą nauki jest dla Ciebie a jednocześnie jest to mały wydatek w porównaniu z wieloma innymi alternatywami. Możesz też bez opłat wypróbować wersję demo, w ramach której masz dostęp do kilku lekcji, przy czym w demo nie masz dostępu do wbudowanych korepetycji.

Jak z nich najlepiej korzystać?

Przede wszystkim, korzystaj z nich! Istnieje moment, w którym kolejne pytania czy konsultacja powoduje, że łapie nas zwątpienie. Bo dużo pytań oznacza, że być może wiele nie rozumiemy jeszcze. Nawet jeśli tak jest, to skorzystanie z możliwości zadawania pytań jest najprostszą opcją by zmienić ten stan rzeczy.

Pamiętaj, że na portalu kursanci są anonimowi, także nie ma strachu przed zadawaniem pytań i rzeczywiście widać to i czuć.

Pamiętaj również o czytaniu dyskusji pytań i konsultacji innych osób, w szczególności w tematach, które i Tobie sprawiają trudność. Możesz na tym bardzo wiele zyskać.

Zachęcam Cię do obejrzenia tego nagrania wideo, które pokaże Ci jak to wszystko w praktyce wygląda!

Zakończenie  – wnioski i porady

Myślę, że moja odpowiedź na postawione na początku tego wpisu pytanie, nie zdziwi Cię. Jestem głęboko przekonany, że połączenie nauki na kursie z wbudowanymi korepetycjami to najlepsza forma przygotowania do matury czy to z Biologii czy Chemii. Wynika to głównie z faktu, że z organizacyjnej perspektywy w przeciągu wielu miesięcy nauki zaoszczędzisz setki godzin, które będziesz w stanie wykorzystać po prostu na naukę w pełni skupienia.

Naturalnie poza wbudowanymi korepetycjami na kursach Więcej niż Matura masz jeszcze kurs i bazę zadań. Jedno i drugie również jest w stanie wiele wnieść w Twoją naukę względem tradycyjnych rozwiązań. Jak chcesz o tym poczytać, to zapraszam Cię do wpisu –  “Jak wynieść naukę z zadaniami maturalnymi na wyższy poziom?” – gdzie opisuje sposób w jaki działa baza zadań maturalnych na naszych kursach, która stanowi całą osobną aplikację do rozwiązywania zadań i jest niesamowitym skokiem jakościowym w porównaniu z papierowymi zbiorami zadań.

A jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz jak zaplanować swoją naukę i z tego względu nie wiesz jaką decyzję podjąć, to zapraszam Cię do poradnika “Jak przygotować się do matury z Biologii”? w którym krok po kroku przeprowadzę Cię przez kluczowe kwestie, o których warto pomyśleć, niezależnie od sposobu nauki jaki ostatecznie wybierzesz.

Dzięki wielkie za poświęcony czas! Myślę, że jeśli to czytasz, to znaczy, że było to dla Ciebie wartościowe.

Do zobaczenia!

lek. Dariusz Chrapek

 FACEBOOK
⇒ INSTAGRAM
⇒ TIKTOK
⇒ YOUTUBE