Jak dobrze przygotować się do matury z Chemii?


Podchodząc do egzaminu maturalnego z chemii, jak każdy maturzysta chcesz uzyskać jak największą liczbę punktów. Z pewnością zadajesz sobie pytanie, jak tego dokonać. Aby osiągnąć sukces, musisz się jak najlepiej przygotować. Bardzo
dobry wynik z matury gwarantuje dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Medycyna i kierunki pokrewne są w zasięgu Twojej ręki – wystarczy napisać maturę rozszerzoną z chemii na bardzo wysoki wynik. Jak to osiągnąć? Odpowiednie zaplanowanie realizacji poszczególnych treści do matury rozszerzonej z chemii jest jednym z ważniejszych kroków, który musisz podjąć na samym początku przygotowań. Znając wymagania egzaminacyjne, możesz precyzyjnie zaplanować realizację zamierzonego celu. Na przestrzeni minionych lat można dostrzec treści, które pojawiają się wielokrotnie. Koncentrując się na najczęściej pojawiających się typach zadań, osiągnięcie tego celu może być łatwiejsze! 🙂 Przeprowadziliśmy analizę zadań z arkuszy egzaminacyjnych z ostatnich 13 lat, aby dowiedzieć się, które wymagania egzaminacyjne najczęściej pojawiają się na maturze!

Lista i opis kluczowych zagadnień na maturze z Chemii


Arkusz maturalny z chemii zawiera zadania zamknięte i otwarte. Zdecydowana większość zadań to zadania otwarte, często zawierające rozbudowaną informację wprowadzającą do zadania. Przystępując  do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym, Twój czas pracy z arkuszem to 180 minut. Znajdziesz w nim miejsce na rozwiązania, a także brudnopis. Podczas pracy z arkuszem możesz korzystać z kalkulatora i tablic maturalnych, które stanowią bogate źródło informacji.

Budowa atomu i promieniotwórczość na maturze z Chemii


Przygotowując się do matury rozszerzonej z chemii, zwróć szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące
budowy atomu, a także na zależności wynikające z budowy układu okresowego pierwiastków chemicznych. Wyznaczanie symbolu pierwiastka na podstawie zapisanej konfiguracji elektronowej to jedno z pytań z arkuszy maturalnych, które dość często pojawia się na maturze rozszerzonej z chemii. Zdiagnozowaliśmy wraz z zespołem, że aż w 40 zadaniach maturalnych z okresu 2010-2023 sprawdzane były podobne umiejętności z tego zakresu wiedzy. Warto zwrócić również uwagę na wymagania dotyczące promieniotwórczości – blisko 30 zadań w ostatnich 13 latach zawierało te treści.

Oddziaływania międzycząsteczkowe na maturze z Chemii


Wielokrotnie w zadaniach maturalnych można dostrzec zadania, w których sprawdzana jest wiedza i umiejętności z zakresu wyznaczania i rozpoznawania
oddziaływań międzycząsteczkowych, wiązań chemicznych w cząsteczkach, jonach, a także umiejętność rozpoznawania właściwości substancji w zależności od typu wiązania chemicznego, który występuje w danej drobinie.

Hybrydyzacja na maturze z Chemii


Określenie budow
y i narysowanie wzoru elektronowego na podstawie podanych informacji również jest zadaniem, które często jest sprawdzone w czasie egzaminu maturalnego – pytania te pojawiły się ponad 60 razy w arkuszach maturalnych. Nie zapomnij także o zagadnieniach dotyczących hybrydyzacji. Sposób wyznaczania hybrydyzacji pojawia się wielokrotnie zarówno w zadaniach zawierających związki nieorganiczne, jak i związki organiczne.

Stechiometria na maturze z Chemii


Każdego roku pojawiają się również zadania związane z
obliczeniami stechiometrycznymi. Ostatnie lata pokazują, że dość popularne są zadania z mieszanin, a także z hydratów.

Reakcje utlenienia i redukcji na maturze z Chemii


W zadaniach maturalnych pojawiają się również zadania, które sprawdzają wiedzę i umiejętności dotyczące reakcji utlenienia i redukcji.  Pamiętaj, że temat ten poruszany jest nie tylko w chemii nieorganicznej, ale także w chemii organicznej! Dotychczas zanotowaliśmy, że tego typu zadania znajdowały się aż około 40 razy na maturze rozszerzonej z chemii.

Chemia fizyczna na maturze z Chemii


Warto również utrwalić wiedzę z działu
chemia fizyczna. Wiele zadań maturalnych w ostatnich latach dotyczyło równowagi chemicznej (50 zadań), kinetyki chemicznej (ponad 20 zadań) a także termochemii (ponad 20 zadań). Warto zwrócić uwagę na zadania dotyczące roztworów, a także wyznaczania kwasu i zasady według Brønsteda-Lowry’ego.

Analiza chemiczna na maturze z Chemii


Dość popularne w ostatnich latach na maturze z chemii stały się zagadnienia dotyczące analizy chemicznej. Coraz częściej pojawiają się metody, o których nie zawsze można usłyszeć na lekcjach chemii w szkole. Główne tematy pojawiające się w zadaniach maturalnych to
chromatografia i spektrometria. Nie brakuje zadań, które dotyczą jakościowych i ilościowych metod oznaczania substancji w roztworze. Dlatego warto wrócić do tych zagadnień, przygotowując się do matury z chemii. Projektowanie doświadczeń, a przy tym dobranie odpowiedniego sprzętu do reagujących ze sobą substancji – zadania tego typu możesz spotkać niemal w każdym arkuszu maturalnym.

Chemia organiczna na maturze z Chemii


Dużą część arkusza maturalnego z chemii stanowią zadania z
chemii organicznej. W zadaniach maturalnych pojawiły się dość często – w okresie 2010-2023 zadania dotyczyły węglowodorów nienasyconych ponad 50 razy. Wielokrotnie pojawiają się także zadania zadania dotyczące polimerów. Często można spotkać również zadania dotyczące izomerii czy związków aromatycznych. Schematy reakcji, które pokazują powiązania pomiędzy kolejnymi grupami związków, są cały czas obecne w arkuszach maturalnych! Nie brakuje pytań o mechanizmy reakcji lub same typy reakcji w chemii organicznej.

Na przestrzeni lat można zauważyć, zadania maturalne dotyczące hydroksylowych pochodnych węglowodorów blisko 100 zadań zanotowaliśmy w okresie 2010-2013! Zadania opierały się głównie na schematach i przewidywaniu produktów reakcji alkenów z wodą.

Planując swoją naukę, zwróć również uwagę na związki karbonylowe i kwasy karboksylowe oraz ich pochodne, ponieważ obie grupy dość często pojawiają się w zadaniach maturalnych – ponad 60 razy. 

Ostatnia grupa związków, którą wzięliśmy pod lupę, to wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Zanotowaliśmy, że w ostatnich latach ponad 100 zadań dotyczyło związków zawierających azot.

Podsumowanie – czego nauczyć się na maturę z Chemii?


Pamiętaj, że gwarancją sukcesu, uzyskania wysokiego wyniku na maturze, jest systematyczna praca.
Materiał, który obowiązuje na maturze rozszerzonej z chemii jest bardzo obszerny. Samodzielna nauka to wielkie wyzwanie, dlatego dobry plan to połowa sukcesu. 

Ciągłe powtarzanie materiału i rozwiązywanie jak największej liczby zadań to droga, jaką musisz wybrać, aby osiągnąć wysoki wynik z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Korzystaj ze wszystkich dostępnych źródeł, zgłębiaj i utrwalaj zdobytą wiedzę, rozwiązując zadania ze zbiorów maturalnych. Korzystaj z zasobów internetowych. Kontroluj stopień przyswojenia wiadomości, korzystając z pomocy nauczycieli. Dla przykładu, na kursie do matury z chemii Więcej niż Matura masz największą bazę zadań, statystyki rozwiązania, trzy tryby rozwiązywania oraz sprawdzanie zadań przez nauczycieli w ramach wbudowanych korepetycji.

Dobre przygotowanie do matury to także umiejętność radzenia sobie ze stresem.  Ćwicz od czasu do czasu oddechowe techniki radzenia sobie ze stresem, aby zminimalizować ryzyko jego wystąpienia w trakcie rozwiązywania zadań na egzaminie maturalnym. A jeśli się pojawi, użyj technik oddechowych, by zredukować stres i przywrócić koncentrację. Umiejętność panowania nad stresem i emocjami jest jednym z zadań, które musisz realizować przygotowując się do matury.

Wskazówki:

  • zapoznaj się z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na dany rok i realizuj je punkt po punkcie,
  • korzystaj z pomocy innych – kursy maturalne są w stanie nadać strukturę Twojej nauce i zwiększyć efektywność,
  • rozwiązuj zadania CKE (arkusze maturalne) i na nich się skup, jest ich dostępnych tak dużo, że nie ma potrzeby na pracę z dodatkowymi autorskimi zadaniami, choć oczywiście jeśli przerobisz 1200 zadań CKE dwa razy,  to warto wtedy usiąść do dodatkowych zadań,
  • porównaj swoje odpowiedzi z kluczem rozwiązań, a w razie wątpliwości skonsultuj swoją odpowiedź z egzaminatorem maturalnym,
  • nie poddawaj się, walcz o swoje marzenie.


Chemia to dziedzina wiedzy, która towarzyszy Nam każdego dnia. Jest fascynująca! Dostarcza odpowiedzi na trudne pytania na temat reakcji zachodzących w życiu codziennym.

Zachęcamy Cię mocno do poznawania tej niezwykle ciekawej dziedziny wiedzy i eksplorowania jej w wielu momentach swojego życia. Dzięki temu uczenie się chemii będzie jeszcze przyjemniejsze i łatwiejsze. Matura rozszerzona to tylko początek podróży, jaką możesz rozpocząć, zgłębiając nawet najtrudniejsze zagadnienia chemiczne. Jeśli szukasz holistycznej pomocy w nauce, koniecznie zobacz nasz kurs z wbudowanymi korepetycjami, z pewnością jesteśmy w stanie pomóc Ci wynieść naukę na wyższy poziom.

Życzymy powodzenia na maturze! Wierzymy, że Twoja systematyczna praca zostanie nagrodzona w postaci wysokiego wyniku na maturze.