Aby nauka mogła być efektywna, należy ją odpowiednio zaplanować. Ta strona pomoże Ci w podjęciu decyzji o udziale w kursie poprzez dostarczenie ważnych informacji na temat tego, jak wygląda codzienna nauka z kursem i jak możesz ją zaplanować.
Zachęcamy Cię do czytania pytań w zaproponowanej kolejności, gdyż odpowiedzi wynikają z siebie nawzajem.

WNM Ilustracje marketingowe Jak zaplanować naukę z kursem

Realizacja jednej lekcji zajmuje średnio 2,5 godziny, wliczając w to krótkie przerwy.

Co ważne, jest to średni czas. Oznacza to, że dla niektórych osób wystarczy 1,5 godziny na realizację lekcji, a dla innych mogą to być nawet 4 godziny.

Czas realizacji lekcji może wahać się pomiędzy poszczególnymi lekcjami. Wynika to z faktu, że poruszają one inny materiał, który dodatkowo dla niektórych osób może mieć inny poziom trudności niż według oceny większości. Z tego względu zachęcamy, aby początkowo zaplanować na realizację jednej lekcji 2,5 godziny. Następnie po realizacji przynajmniej pięciu lekcji sprawdzić, ile czasu rzeczywiście zajmuje nam realizacja kursu. To pozwoli poprawić wstępny plan nauki. Jest to ważny aspekt uczynienia naszej nauki w pełni spersonalizowaną.

Bardzo ważnym aspektem kursów Więcej niż Matura jest fakt, że realizacja lekcji całkowicie zastępuje indywidualną naukę poza kursem. Oznacza to, że czas realizacji kursu to całkowity czas potrzebny na przygotowanie do matury. Przy korzystaniu z Więcej niż Matura nie ma konieczności wliczania dodatkowego czasu na naukę poza kursem (np. z tradycyjnymi podręcznikami czy w ramach korepetycji).

Kurs maturalny z Chemii i Kurs maturalny z Biologii zbudowane są z dwóch typów lekcji. Lekcji teoretycznych, w ramach których poznajemy materiał teoretyczny, oraz lekcji odtwórkowych.

Lekcja odtwórkowa to lekcja, w ramach której odtwarzamy naszą wiedzę, czyli używamy jej na różne sposoby. Ten typ lekcji można inaczej nazwać ćwiczebnymi lub treningowymi. W ramach lekcji odtwórkowych będziesz pracować z systemem odtwórek złożonym z pytań otwartych, następnie rozwiążesz krótki test wiedzy zbudowany z pytań zamkniętych oraz zmierzysz się z zadaniami maturalnymi.

Zadania maturalne rozwiązujemy przy wykorzystaniu innowacyjnego modułu bazy zadań, w ramach którego możesz rozwiązać każde zadanie maturalne w jednym z trzech trybów. Samodzielnie, ze wskazówkami oraz – w sytuacji, w której zadanie okaże się zbyt trudne – w trybie wyjaśnienia krok po kroku. W module bazy zadań będziesz również uczyć się samodzielnie oceniać rozwiązania według klucza, tak aby sprawdzić, czy przysługują Ci punkty za rozwiązanie zadania. Dzięki temu nauczysz się, na co zwracać uwagę na maturze!

Ponadto każda z lekcji posiada krótki wstęp, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób lekcja realizuje założenia programu nauczania. Jest to ważne pod kątem przygotowania do matury, aby zrozumieć, dlaczego warto daną lekcję przerobić.

To, ile lekcji tygodniowo należy realizować, zależy od kilku czynników. Dla każdej osoby na kursie będą to inne liczby. Jest to naturalne, gdyż dzięki temu możliwa jest personalizacja nauki. A to dzięki niej osiągamy lepsze efekty niż przy tradycyjnych (synchronicznych) formach nauki.

Czynniki wpływające na to, ile lekcji w tygodniu trzeba zrealizować, by zdążyć na czas do majowych matur, to:

1. Moment startu nauki z kursem – inaczej zaplanujemy naukę, gdy zaczniemy na 12 miesięcy przed maturą, inaczej, gdy na 9 miesięcy, a jeszcze inaczej, gdy zostanie nam do matury mniej niż 6 miesięcy.
2. Liczba realizowanych kursów WNM – inaczej zaplanujemy naukę z jednym kursem, inaczej z dwoma, a jeszcze inaczej z trzema.
3. Czas poświęcany na przygotowanie do matur z innych przedmiotów, na szkołę, pracę oraz inne obowiązki.
4. Czas realizacji pojedynczej lekcji oraz liczba lekcji w kursie.

Dla przykładu: Kurs maturalny z Biologii to 78 lekcji. Jeśli zaczniemy naukę w październiku, to aby zdążyć z realizacją kursu, musimy zrobić minimum 3 lekcje w tygodniu, gdyż na naukę mamy wtedy 7 miesięcy. Jednak jeśli chcemy po realizacji lekcji jeszcze dodatkowo mieć czas na pracę z zadaniami maturalnymi, to musimy zaplanować minimum 4 lekcje tygodniowo.

Jeśli planujemy naukę z dwoma kursami, to okaże się, że musimy zrealizować 8 lekcji tygodniowo. Oznacza to, że na naukę tygodniowo musimy poświęcić 20 godzin, czyli 4 razy po 5 godzin lub 5 razy po 4 godziny. W ramach nauki z jednym kursem dobrze jest zrealizować maksymalnie jedną lekcję dziennie, tak aby lekcja teoretyczna i odtwórkowa z tego samego tematu nie wypadły w tym samym dniu.

Trzeba przy tym pamiętać, że taki przykładowy plan zakłada, że nauka do matury z chemii i/lub biologii stanowi najwyższy priorytet oraz że te 20 godzin tygodniowo to już łączny czas, jaki poświęcamy na naukę do matury. Pamiętajmy, że kurs zastępuje nie tylko konsultacje. On zastępuje wszystkie inne indywidualne aktywności związane z przygotowaniem do matury.

Tempo nauki to bardzo indywidualna kwestia, która zależy od wspomnianych wyżej czynników. Należy również pamiętać, że nie trzeba realizować 100% kursu, gdyż wiele tematów może być uczniowi dobrze znanych, wtedy można je pominąć, choć oczywiście nie jest to zalecane. Tę decyzję uczeń musi podjąć samodzielnie. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak zaplanować naukę, możesz do nas napisać na Messengerze lub w dziale „Pomoc w nauce”, jeśli masz już dostęp do kursu – postaramy się odpowiednio Ci doradzić.

Łączny czas poświęcony na realizację kursów Więcej niż Matura, przy założeniu, że realizujemy 100% lekcji oraz rozwiązujemy wszystkie zadania maturalne, wynosi:

Dla kursu maturalnego z Biologii – minimum 160 godzin.
Dla kursu maturalnego z Chemii – minimum 140 godzin.
Dla Kursu Efektywnej Nauki – minimum 40 godzin.

Czas ten oczywiście będzie mniejszy lub większy, w zależności od wielu indywidualnych czynników. Przy czym należy pamiętać, że nauka z kursami WNM całkowicie zastępuje inne formy uczenia się, w tym przede wszystkim indywidualną naukę z podręcznikami. Zatem w podanych powyżej ilościach godzin mamy uwzględnione poznanie 100% teorii, dwukrotne jej powtórzenie, rozwiązanie około 500 zadań maturalnych oraz konsultacje z nauczycielami, którzy świadczą na kursach opiekę dydaktyczną. Jeśli chcemy rozwiązywać dodatkowe zadania, wykonać dodatkowe powtórki, to podany czas będzie naturalnie rosnąć.

W toku realizacji kursów można obserwować pasek postępu, który będzie sugerował za pomocą odpowiednich komunikatów, czy nasze tempo nauki jest wystarczające, by do 1 maja zdążyć z realizacją założeń naszego planu nauki. Jeśli pojawi się opóźnienie, to platforma będzie Cię o tym informować na bieżąco.

Nauka z Kursem maturalnym z Biologii i Kursem maturalnym z Chemii polega na realizacji gotowych lekcji, w ramach których uczeń poznaje materiał teoretyczny, ćwiczy rozwiązywanie zadań maturalnych, monitoruje swoje postępy oraz kontaktuje się z opiekunami dydaktycznymi. Lekcje można realizować o dowolnej godzinie, w dowolnym dniu, w dowolnym tempie. Dzięki temu każdy może dostosować sposób nauki z WNM do swojej indywidualnej sytuacji życiowej.

To, w jaki sposób będzie wyglądać Twoja nauka z kursami Więcej niż Matura, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim ważnym aspektem wpływającym na sposób wykorzystania kursów WNM jest to, czy stanowią one Twój główny sposób przygotowania do matury. Jeśli będzie to główny sposób przygotowania do matury, możemy zakładać, że celem stanie się realizacja 100% lekcji na kursie oraz realizacja wszystkich zadań maturalnych dostępnych w bazie zadań. To zajmie z pewnością sporo czasu, lecz i zastąpi wszystkie inne formy uczenia się dostępne poza kursem WNM. W takiej sytuacji zalecamy również, aby realizować lekcje w sugerowanych na kursach kolejnościach.

Jeśli natomiast chcesz, aby kursy WNM stanowiły dodatkową pomoc w nauce, a główny ciężar przygotowania do matury spoczywał na Twojej szkole czy indywidualnych korepetycjach, to naturalnie wtedy sytuacja będzie wyglądać inaczej. Przede wszystkim kolejność realizacji lekcji będzie zależeć od tej, która występuje w szkole czy na korepetycjach. Platforma WNM wraz z dostępem do kursów stanowi wtedy dodatkowe wsparcie, pozwalając na poznawanie tych partii materiału, których akurat potrzebujemy. Pozwala nam szybko wyszukiwać treści w przeglądarce, aby coś znaleźć i odtworzyć, oraz stanowi dobre miejsce do weryfikacji wiedzy. Tutaj mamy na myśli oczywiście innowacyjny moduł bazy zadań, który po pierwsze pozwala na pracę z zadaniami, ucząc przy tym rozwiązywania według klucza oraz oferując możliwość poznawania wyjaśnień i różnych pułapek. Po drugie pozwala również na monitorowanie naszych statystyk, dzięki czemu wiemy, które działy idą nam najgorzej. To pozwala odpowiednio zaplanować naukę powtórkową.

Baza zadań maturalnych dostępna na kursach Więcej niż Matura to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na samodzielne rozwiązywanie zadań maturalnych w trzech trybach. Samodzielnie, ze wskazówkami oraz z wyjaśnieniem krok po kroku.

Na Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii stanowi ona kluczowy element metodyki, który weryfikuje zrozumienie teorii oraz pozwala na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych.

Ważnym elementem bazy zadań maturalnych jest możliwość samodzielnego oceniania zadań wedle oficjalnych kluczy, których używają egzaminatorzy. Pozwala to nauczyć się myśleć jak egzaminator i zrozumieć, co i dlaczego jest wymagane na maturze. Dzięki temu dowiadujemy się, jak nie tracić cennych punktów.

Około 400 zadań w bazie rozwiązujemy w ramach lekcji odtwórkowych. Pozostałe realizujemy w module „Baza zadań” już po ukończeniu lekcji teoretycznych. Pozwala to na 1–2 miesiące przed maturą w pełni skupić się na ćwiczeniu rozwiązywania zadań maturalnych.

Same zadania rozwiązujemy na papierze. Gdy włączymy zadanie w module bazy zadań, możemy je wydrukować. Istnieje także możliwość zakupu w tym celu specjalnego drukowanego zbioru zadań, który jest kompatybilny z kursem online. Na laptopie lub tablecie poznajemy kolejne kroki, wyjaśnienia, oceniamy zadania, a na papierze ćwiczymy ich samodzielne rozwiązywanie. Pozwala to odwzorować warunki egzaminacyjne i dodatkowo nie wymaga żadnych skomplikowanych urządzeń do pisania zawiłych wzorów lub obliczeń na komputerze. W każdej chwili w ramach dyskusji do pytania można oczywiście skonsultować swoje wątpliwości (zarówno do całego zadania, sposobu oceniania, jak i każdego pojedynczego kroku rozwiązania zadania).

Opieka dydaktyczna na kursach Więcej niż Matura polega na tym, że w toku całego czasu dostępu do kursu nad Twoją nauką czuwa kadra opiekunów dydaktycznych.

Kluczowym elementem tej opieki jest oczywiście przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zadasz. Tak, wygląda to prawie zupełnie jak na korepetycjach! Różnic jest kilka i warto je zrozumieć, aby uświadomić sobie wartość płynącą z opieki dydaktycznej.

Na Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii pytania zadajemy kontekstowo, czyli albo bezpośrednio na slajdzie w prezentacji w ramach lekcji teoretycznej, albo w ramach modułu zadań przy jednym z kroków wyjaśnienia do zadania. Taka kontekstowa dyskusja pozwala bardzo precyzyjnie udzielić odpowiedzi. W dodatku każdy z uczestników kursu ma dostęp do wszystkich zadanych przez innych użytkowników pytań, zatem w wielu sytuacjach nasuwające się pytania (i odpowiedzi na nie) są od razu dostępne. Nauczyciele odpowiadają oczywiście z opóźnieniem, czyli asynchronicznie. Pozwala to na przygotowanie bardzo jakościowej odpowiedzi, a jednocześnie uczeń w tym czasie realizuje spokojnie inne tematy. Gdy odpowiedź pojawi się na portalu, uczeń otrzymuje powiadomienie, podobnie jak ma to miejsce na przykład na portalach społecznościowych.

Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć bardzo wysoką efektywność procesu nauki oraz wykorzystania czasu. Taka metodyka została sprawdzona przez ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się do swoich egzaminów na portalu Więcej niż LEK działającym na siostrzanej platformie. Jeśli ten temat interesuje Cię bardziej, zachęcamy do zapoznania się z naszą historią i misją w zakładce „O nas”.

To, jaki kurs wybrać, zależy przede wszystkim od tego, jakie przedmioty planujesz zdawać na maturze. W przypadku biologii i chemii zalecamy, aby uczyć się z nich obu, jeśli planujesz zdawać te przedmioty na maturze.

Stoją za tym dwa argumenty. Po pierwsze nasze kursy są komplementarne: oznacza to, że treści do pewnego stopnia się przenikają. Po drugie: uczestnictwo w Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii wpływa mocno na sposób, w jaki się uczysz. Wynika to z faktu, że nie potrzebujesz wtedy podręczników, zadania maturalne rozwiązujesz w module bazy zadań, uczysz się monitorować swoje statystyki oraz oceniać zadania. Nauka biologii i chemii będzie szła zdecydowanie płynniej i szybciej, gdy skorzystasz z obu kursów naraz, w porównaniu z sytuacją, w której jednego przedmiotu uczysz się z WNM, a drugiego tylko w szkole lub na korepetycjach.

Wartym wspomnienia jest również Kurs Efektywnej Nauki. Jego celem jest nauczenie Cię, jak uczyć się efektywnie, zatem realizacja tego kursu poprawia efekty nauki i przyspiesza ją w długofalowej perspektywie. Jeśli interesuje Cię ten kurs, to zalecamy, aby zrealizować go razem z jednym z pozostałych kursów lub przed realizacją kursów maturalnych, jeśli planujesz uczysz się z nami zarówno biologii, jak i chemii. Jednak w tej ostatniej sytuacji, czyli nauki z trzema kursami, zalecany przez nas czas nauki wynosi 12 miesięcy. Oznacza to w praktyce, że zaczynasz w lipcu, w wakacje realizujesz Kurs Efektywnej Nauki, a od września rozpoczynasz naukę z Biologią i Chemią, która jest zaplanowana na 7, 8 lub 9 miesięcy.

Wybór czasu dostępu do kursów to bardzo ważna decyzja i powinna wynikać ze sposobu, w jaki zaplanujemy naszą naukę do matury.

Zalecany przez nas czas to tzw. „złoty standard”, czyli 7–9 miesięcy. Czas ten pozwala na realizację jednego lub dwóch kursów Więcej niż Matura. Były one od początku projektowane tak, aby nauka do biologii i chemii stanowiła całość, gdyż te przedmioty są często brane razem pod uwagę przy naborze na wiele kierunków studiów.

Niemniej naukę z kursami można zacząć później lub wcześniej. Naturalnie w takiej sytuacji będzie ona mniej lub bardziej intensywna.

Kursy Więcej niż Matura można również z powodzeniem wykorzystać na wcześniejszym etapie nauki. W zasadzie już od 1. klasy szkoły średniej. Wynika to z faktu, że nasze kursy w swej konstrukcji są również nowoczesnymi interaktywnymi podręcznikami, które mogą całkowicie zastąpić te papierowe. Ponadto dostęp do kursów WNM to również dostęp do nielimitowanej możliwości zadawania pytań, zatem jest to forma korepetycji przez Internet. Oba te czynniki mogą pomóc w prowadzeniu spokojnej, systematycznej nauki do codziennych zajęć w szkole i jednocześnie od wczesnych etapów nauki pomagać w przygotowaniu do matury.

Kolejność realizacji lekcji nie jest sztywna. Można je realizować w innej kolejności niż ta zasugerowana na kursach.

Niemniej zalecamy, aby trzymać się zaproponowanej kolejności, gdyż dzięki temu nauka będzie lepiej ustrukturyzowana, efektywniejsza i również przyjemniejsza. Materiał poruszany w kolejnych lekcjach wynika z siebie naturalnie: np. to, czego uczymy się w lekcji 5., przyda nam się w lekcji 10. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązywania zadań maturalnych.

Zmiana kolejności realizowania lekcji pociągnie za sobą zmiany w systemie odtwarzania materiału. Nasz dynamiczny system odtwórek dostosowuje się do indywidualnych planów nauki kursantów!

Każdy moment jest dobry! I naprawdę mamy to na myśli. Wynika to z trzech faktów.

Po pierwsze: naukę na Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii WNM można spersonalizować. Oznacza to, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, w jakiej klasie jesteś, jaka jest Twoja bazowa wiedza, możesz dostosować tempo i zakres nauki do swoich potrzeb.

Po drugie: z kursami WNM możesz uczyć się, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Oznacza to, że nie musisz martwić się terminami odbywania kursów/zajęć/zjazdów, godzinami spotkań z korepetytorem, dyspozycyjnością innych osób bądź różnymi wydarzeniami, od których zależeć by mogła Twoja nauka.

Po trzecie: jeśli chcesz dobrze przygotować się do matury, to im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Równocześnie jednak w sytuacji, w której na krótko przed maturami zdecydujesz, że chcesz zdawać biologię lub chemię, to nadal warto zacząć naukę z kursami WNM, bo zapewniają wszystko w jednym miejscu – podręczniki, zadania, plan nauki i korepetycje, wszystko w ramach jednej usługi. To pozwoli Ci bardzo efektywnie wykorzystać czas, jaki pozostał do matury.

Nie, nie trzeba posiadać drukowanego zbioru, aby efektywnie korzystać z kursu. Niemniej posiadanie własnego zbioru zadań, drukarki albo przygotowanych przez Więcej niż Matura specjalnych zbiorów pozwoli na przyspieszenie pracy z kursem. Z tego względu warto rozważyć zakup.

Drukowany zbiór zadań przygotowany na potrzeby naszego kursu nie jest typowym zbiorem, gdyż na każdej kartce mamy jedno zadanie – oznacza to, że w naszych zbiorach można również pisać rozwiązania zadań: każde zadanie ma na to przygotowaną przestrzeń. Dzięki temu posiadanie naszych zbiorów powoduje, że już nic nie trzeba drukować. Co więcej, nie trzeba posiadać innych zbiorów w toku nauki do matury. Zbiory WNM przygotowane są w formie segregatorów, więc można je również rozbudowywać o dodatkowe materiały edukacyjne. Warto przy tym pamiętać, że wielkość wpływa na cenę i jest to główny powód, dla którego nasze zbiory są droższe niż inne alternatywy. Oferują jednak więcej, gdyż są to zasadniczo prawdziwe arkusze maturalne.

W toku pracy z kursem i bazą zadań uczestnik pracuje z zadaniami w następujący sposób: po wyborze zadania i trybu rozwiązywania należy przygotować wydrukowane zadanie, rozwiązywać je na kartce lub bezpośrednio w drukowanym zbiorze zadań. To pozwala na ćwiczenie rozwiązywania zadań z asystą platformy e-learningowej i jednocześnie sprawdzenie, czy zmieściliśmy się z podaniem odpowiedzi w przestrzeni, jaka jest do tego celu przewidziana przez osoby układające pytania. To, w jaki sposób każdy uczestnik kursu realizuje ten aspekt, jest indywidualną decyzją. Niezależnie od wyboru trzeba nastawić się na to, że z kursem Więcej niż Matura należy mieć przygotowane albo zwykłe kartki papieru do pisania zadań, albo gotowe arkusze, albo posiadać drukarkę, która każdorazowo pozwala wydrukować zadanie, gdy jest to konieczne.

Na samej platformie e-learningowej przedstawione są rozwiązania zadań wraz ze wskazówkami i wyjaśnieniami, można również dyskutować z opiekunami dydaktycznymi, a po rozwiązaniu zadania przyznać sobie punkty za zadanie zgodnie z kluczem. Całość pracy pisemnej jest wykonywana przez ucznia na kartce papieru. Zachęcamy do wypróbowania tego systemu pracy w trybie demo lub w pierwszych tygodniach nauki z kursem. Drukowany zbiór zadań Więcej niż Matura można dokupić w każdej chwili.

To zależy od Twojego celu nauki oraz tego, ile czasu możesz na nią poświęcić. Jeśli masz wystarczająco czasu na naukę oraz Twoim celem jest zdanie matury z biologii i chemii, to nauka z dwoma kursami WNM jest bardzo efektywna, gdyż pozwala Ci uczyć się do dwóch matur w ten sam sposób, co znacznie ułatwia wypracowanie odpowiednich nawyków i utrzymanie systematyczności. W długofalowej perspektywie jest to bardzo ważny element nauki.

Dodatkowo jeśli czujesz, że masz problemy z uczeniem się, to zachęcamy do rozpoczęcia nauki z Kursem Efektywnej Nauki, który pomoże Ci znacznie podnieść efektywność Twojej nauki, wypracować odpowiednie nawyki i przyspieszy późniejszą naukę z kursami maturalnymi.

Nauka z trzema kursami WNM zajmuje sporo czasu, stąd zalecamy zaplanować cały proces nauki na minimum 9–12 miesięcy, aby móc je spokojnie zrealizować. (To przy założeniu, że na naukę poświęcamy 15–20 godzin tygodniowo, czyli 2–3 godziny dziennie). Nauka z naszymi kursami jest intensywna, niemniej należy pamiętać, że całkowicie zastępuje inne formy uczenia się i jest nastawiona na osiągnięcie najwyższych wyników na egzaminach maturalnych.

Kurs można wykorzystać na wiele sposobów:

1. Jako kurs do matury – kursy WNM to usystematyzowane przygotowanie do egzaminu maturalnego. Nauka teorii, rozwiązywania zadań maturalnych oraz stała opieka dydaktyczna wraz z monitorowaniem tempa nauki.

2. Jako alternatywę dla podręcznika papierowego – kursy WNM zawierają 100% treści wymaganych w podstawie programowej, bogatych w ilustracje, schematy, wyjaśnienia, animacje oraz wyposażonych w wyszukiwarkę. Wszystko to pozwala szybko i przyjemnie uczyć się do kolejnych lekcji w szkole. Przygotowanie do sprawdzianów nigdy nie było takie łatwe!

3. Jako formę korepetycji lub dodatkowych konsultacji – kursy WNM, dzięki świadczonej opiece dydaktycznej, stanowią rewolucyjną formę korepetycji online, do których masz dostęp w każdym momencie nauki. W sytuacjach, gdy potrzebujesz dodatkowej pomocy poza szkołą, pozwalają na zadanie pytania lub zapoznanie się z gotowymi wyjaśnieniami zagadnień czy zadań maturalnych, które przygotowała nasza kadra nauczycielska.

4. Jako narzędzie do całkowicie samodzielnego prowadzenia nauki – kursy WNM pozwalają na prowadzenie całkowicie indywidualnej nauki, w ramach której w każdej sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy, możesz o nią poprosić. Z tego względu jest to idealne narzędzie nie tylko dla osób, które przygotowują się do matury po raz pierwszy lub chcą ją poprawić, ale również dla wszystkich osób, które interesuje biologia lub chemia!

5. Jako usługę edukacyjną wykorzystywaną do edukacji domowej – kursy WNM łączą w sobie najlepsze cechy papierowych podręczników, klasycznych kursów oraz indywidualnych korepetycji. Z tego względu są idealnym narzędziem do prowadzenia edukacji domowej.

Tak, oczywiście. Na Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii WNM uczysz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz, tego, czego chcesz i w takim tempie, w jakim chcesz. Oznacza to, że z praktycznego punktu widzenia możesz dostosować swój plan nauki z kursem do innych obowiązków. Kursy WNM dostosowują się do Ciebie, a nie Ty do nich. 😉

Szczególnie wartą wspomnienia opcją nauki z kursem jest wykorzystanie dostępu do portalu na indywidualnych korepetycjach i synchronizowanie lekcji z przerabianym na nich materiałem. Wiele osób może być tym zainteresowanych. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo podnieść efektywność nauki. Choć oczywiście na samym kursie WNM świadczymy opiekę dydaktyczną, więc kluczowy element indywidualnych korepetycji, czyli możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyjaśnień, jest częścią naszej oferty. Warty wspomnienia jest również fakt, że miesiąc dostępu do kursu WNM kosztuje tyle, ile średnio kosztuje godzina korepetycji. Decyzja w tym zakresie powinna być indywidualnie przemyślana przez ucznia, gdyż część osób może nadal chcieć kontynuować swoje korepetycje lub dodatkowo spotykać się z lubianym nauczycielem.

Tak, Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM można wykorzystać w edukacji domowej. Zakres materiału na kursach maturalnych z Biologii i Chemii został opracowany w oparciu o podstawę programową i jest regularnie aktualizowany. Oba kusy posiadają narzędzia do planowania nauki, zastępują papierowe podręczniki, pozwalają zadawać pytania i dyskutować z kadrą nauczycieli. Od strony ekonomicznej są również wystarczająco przystępne cenowo, aby stanowić realną alternatywę na prowadzenie nauczania kluczowych przedmiotów na poziomie szkoły średniej z domu.

Kursem, który dodatkowo będzie bardzo wartościowy dla osoby, która uczy się w domu, jest Kurs Efektywnej Nauki. Jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu procesu nauczania oraz wypracowanie efektywnych nawyków edukacyjnych. Należą do nich między innymi umiejętność zarządzania swoją nauką, zarządzania czasem, planowania nauki i oceniania jej efektów. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla osoby, która uczy się bez stałego wsparcia nauczycieli.

Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii Więcej niż Matura da się spersonalizować w znacznym stopniu. Możesz realizować kurs kiedy chcesz, gdzie chcesz, w takim tempie, w jakim chcesz. Każdy kursant może indywidualnie wybrać czas dostępu i zaplanować naukę w taki sposób, aby odpowiadało to jego preferencjom i/lub sytuacji życiowej. Możesz ustawić plan nauki tak, jak chcesz, dostosować kolejność realizacji lekcji i tempo nauki. Dodatkowo nasz dynamiczny system odtwórek dostosuje się do Twojego indywidualnego planu.

Ponadto dzięki opiece dydaktycznej w toku realizacji kursów możesz zadawać pytania na każdy temat omawiany na kursie. Pozwala to na osiągnięcie bardzo wysokiego poziom spersonalizowania odpowiedzi udzielanych przez nauczycieli.

Klasyczne kursy zbudowane są na całkowicie innych założeniach – przede wszystkim są to kursy synchroniczne. Oznacza to w praktyce, że uczeń musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach. Z tym związane są dodatkowe koszty ekonomiczne i czasowe, konieczność dostosowania swojego harmonogramu pracy i nauki do czasu zajęć oraz brak personalizacji nauki, gdyż prowadzący pracuje dla dziesiątek osób naraz. Dodatkowo takie kursy nadal pozostawiają większość ciężaru nauki na barkach ucznia. Chodzi o samodzielne przygotowanie się do zajęć, zaplanowanie nauki, monitorowanie swojej pracy i osiąganych postępów. Wszystkie te czynniki sumują się, powodując, że klasyczne kursy, w tym przede wszystkim kursy synchroniczne (niezależnie od tego, czy są prowadzone online czy stacjonarnie), mają zdecydowanie niższą efektywność nauki niż kursy Więcej niż Matura.

Metodyka prowadzenia nauczania WNM w swoich fundamentach była projektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów, które zostały wspomniane wyżej. Przede wszystkim Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii są prowadzone w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że uczeń i nauczyciel nie spotykają się w jednym czasie. Spotykają się za to w jednym miejscu – i jest nim środowisko e-learningowe. Dzięki temu uczeń może dostosować naukę do swoich potrzeb, ambicji i możliwości czasowych. To pozwala na znacznie wyższy poziom personalizacji procesu kształcenia, a to ten aspekt jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność nauki. Uczeń może uczyć się dokładnie tego, czego akurat potrzebuje, gdzie chce, kiedy chce, i w takim tempie, w jakim chce. Ponadto taki model nauczania nie jest obarczony wpływem osób trzecich, w szczególności innych uczniów. Wynika to z faktu, że nauka nie jest w żaden sposób zależna od aktywności innych osób uczących się, podobnie jak na indywidualnych korepetycjach.

Tym, co wyróżnia kursy WNM na tle wszystkich innych rozwiązań edukacyjnych, jest fakt, że ucząc się z kursem Więcej niż Matura, kursant spędza 100% swojego czasu nauki bezpośrednio w środowisku platformy e-learningowej. Oznacza to, że uczeń całość swojej nauki prowadzi na kursie. Wynika to z faktu, że kurs zastępuje klasyczne podręczniki, prowadzi ucznia przez realizację materiału, daje możliwość konsultacji zawsze wtedy, gdy uczeń jej potrzebuje. Taka sytuacja pozwala skupić się na celu, jaki uczeń ma przed sobą, oraz zapewnia spokój, gdyż kursant wie, że wszystko, czego potrzebuje do nauki do matury, znajduje się w jednym miejscu.

Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż kurs realizowany w takim modelu jest atrakcyjny cenowo, szczególnie, jeśli przeliczymy koszt miesięczny na liczbę godzin aktywnie spędzonych na kursie. Klasyczne kursy zakładają 30–40 godzin zajęć, natomiast Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii zakładają minimum 140–160 godzin aktywności (w zależności od kursu) przy podobnej lub zdecydowanie niższej cenie.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony, a jego skuteczność potwierdzona. Od roku 2017 w ramach Medycznego Portalu Edukacyjnego Więcej niż LEK ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy przygotowało się do swoich egzaminów. Aktualnie już więcej niż co drugi absolwent kierunku lekarskiego uczy się na portalu Więcej niż LEK, który realizuje tę samą metodykę nauczania co Więcej niż Matura.

Indywidualne korepetycje wydają się metodą nauczania o najwyższym poziomie personalizacji. Tak jest jednak wyłącznie pod pewnymi względami. W toku nauki na korepetycjach uczeń nadal musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach z nauczycielem. Musi zatem w dużym stopniu dostosować się do korepetytora i jego harmonogramu. Ponadto większość korepetycji jest prowadzona jeden lub dwa razy w tygodniu, co powoduje, że przez resztę czasu uczeń musi samodzielnie prowadzić i nadzorować swoją naukę, a spotkanie z nauczycielem ma jedynie rozwiać wątpliwości i zaadresować problemy, które się pojawiły. Te uwarunkowania powodują, że aby skorzystać w pełni z indywidualnych korepetycji, uczeń musi być bardzo samodzielny, zorganizowany i zmotywowany do nauki. Musi również wiedzieć, co i jak zrobić każdego dnia pomiędzy korepetycjami, tak aby rzeczywiście się do nich dobrze przygotować.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura powstała z myślą, aby zająć się tymi problemami. Asynchroniczność nauczania pozwala uczniowi dostosować naukę z Kursem maturalnym z Biologii i Kursem maturalnym z Chemii do swoich potrzeb i innych obowiązków. Uczeń może uczyć się wtedy, gdy ma na to siły. W dodatku konstrukcja kursu, dzięki narzędziom do planowania nauki oraz przygotowaniu całego materiału do matury w postaci gotowych lekcji, pomaga uczniowi zorganizować całość swojej nauki. Kursant otrzymuje wyselekcjonowany materiał do indywidualnej lektury, zasugerowaną kolejność realizacji lekcji, pracy z zadaniami oraz wykonywania systematycznych odtwórek. Jednocześnie w każdej chwili może zadać pytanie czy poprosić o pomoc. Kadra opiekunów dydaktycznych stale reaguje na problemy uczniów, formułując odpowiedzi na wszystkie zadawane przez nich pytania. Każdy z kursantów nie tylko otrzyma odpowiedź na swoje pytanie, ale również może poznać wszystkie pytania zadane przez innych uczniów i odpowiedzi na nie, co znacznie przyspiesza naukę.

Metaforycznie rzecz ujmując, Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM jest „magicznym podręcznikiem”, który odpowiada na wszystkie pytania uczniów i prowadzi ich przez materiał, uwzględniając indywidualne potrzeby. Z tego względu stanowi bardziej spersonalizowaną formę kształcenia niż indywidualne korepetycje. Warty wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż miesiąc dostępu do portalu Więcej niż Matura kosztuje tyle samo, co jedna godzina korepetycji. (Nie wliczając w to kosztów dodatkowych materiałów, kosztów transportu czy dodatkowego czasu, jaki zarówno uczeń, jak i często jego rodzice muszą poświęcać, aby korepetycje w ogóle mogły się odbyć).

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony przez ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK. W ciągu kilku lat kursanci zadali ponad 50 000 pytań, a odpowiedzi na nie zostały opracowane przez nasz zespół i następnie umieszczone na stałe w kursach. Dzięki temu każda kolejna osoba, która uczy się na portalu, uczy się z coraz lepszych materiałów odpowiadających na więcej wątpliwości, a jednocześnie sama ma możliwość zadania w każdej chwili nowego pytania.

Papierowe podręczniki mają liczne wady, o których na co dzień nie myślimy, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Forma i koszty druku narzucają na twórców podręczników wiele ograniczeń. Książka przekazuje wiedzę liniowo, nie posiada wszystkich możliwych ilustracji czy schematów, gdyż nie mogłyby się fizycznie zmieścić w podręczniku. Ponadto w sytuacji, gdy w książce znalazły się nieaktualne informacje lub błędy, nie mogą one zostać poprawione/wyeliminowane aż do momentu kolejnego wydania.

Jednak ze wszystkich wad klasycznych drukowanych podręczników najważniejszą jest: przeładowanie każdej strony dużą ilością informacji. To powoduje, że nauka z książek powoduje zmęczenie, gdyż w krótkim czasie uczeń musi przetworzyć bardzo dużo informacji, co wydarza się zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Ostatecznie doprowadza to do zmęczenia i konieczności częstego robienia przerw w indywidualnej nauce. Jest to jeden z powodów, który przyczynia się do tego, że tak wiele osób zasypia w trakcie czytania, ponieważ przeładowanie treściami doprowadza do kognitywnego przeładowania kończącego się tak dużym zmęczeniem, że po prostu tracimy skupienie i zasypiamy w trakcie nauki.

Kurs maturalny z Chemii Kurs maturalny z Biologii Więcej niż Matura stanowią realną alternatywę dla klasycznych podręczników. Po wielu latach pracy nad metodyką uczenia jesteśmy pewni, że będą one stopniowo wypierać podręczniki ze szkół, co już zresztą zaczęło się dziać. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim kursy WNM stanowią lepszą alternatywę dla podręczników, gdyż nie są obarczone ograniczeniami drukowanych materiałów. Oznacza to, że treści mogą być wyświetlane w sposób przejrzysty, nieliniowy i spersonalizowany. Mogą zawierać nieograniczoną liczbę ilustracji czy rysunków. Ponadto nowoczesne, interaktywne podręczniki e-learningowe dają możliwość umieszczania materiałów wideo, audio oraz możliwość prowadzenia kontekstowych dyskusji. Warty wspomnienia jest również fakt, że tak przygotowane gotowe materiały można układać w lekcje, a lekcje układać w gotowe plany nauki. Ich realizacja daje następnie możliwość monitorowania, co zostało zrealizowane, a co nie, co znacznie ułatwia prowadzenie swojej nauki, w szczególności w perspektywie długofalowej. Co więcej, takie podręczniki podlegają stałej aktualizacji, modyfikacji i rozwojowi. Są stale wzbogacane o nowe sposoby wyjaśnienia zagadnień, dodatkowe linki do ponadprogramowych materiałów dla zainteresowanych uczniów.

To, co opisaliśmy, nie jest wizją przyszłości. To teraźniejszość. Najlepszym przykładem materiałów edukacyjnych działających w ten sposób jest projekt Więcej niż LEK, w ramach którego po raz pierwszy sprawdziliśmy założenia metodyki nauczania zarówno Więcej niż LEK, jak i Więcej niż Matura, które są siostrzanymi projektami edukacyjnymi. Po pięciu latach istnienia projektu Więcej niż LEK już więcej niż co drugi absolwent medycyny uczy się na portalu WNL, a pięć uniwersytetów i uczelni medycznych zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie Więcej niż LEK w edukację swoich studentów.

Więcej informacji o Więcej niż Matura

Interesują Cię kursy WNM, ale potrzebujesz więcej informacji o ich budowie, metodyce i zawartości? Pobierz przewodnik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania!

POBIERZ PRZEWODNIK

Kursy maturalne Więcej niż Matura

Spersonalizowane kursy Więcej niż Matura to sprawdzony sposób na przygotowanie do matury! Ucz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz i w jakim tempie chcesz!