Metodyka nauczania WNM łączy w sobie najistotniejsze cechy klasycznych kursów, indywidualnych korepetycji i papierowych podręczników!

Znając skuteczność naszej metodyki dajemy Gwarancję satysfkacji na kursy. Jeśli zdobędziesz mniej niż 75% na maturze z chemii i biologii zwrócimy Ci 100% kosztów lub przedłużymy dostęp do kursów o rok. Sprawdź zakładkę Gwarancja i dowiedz się więcej.

Klasyczne kursy zbudowane są na całkowicie innych założeniach. Przede wszystkim są to kursy synchroniczne. Oznacza to, że uczeń musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach. Z tym związane są dodatkowe koszty ekonomiczne i czasowe, konieczność dostosowania swojego harmonogramu pracy i nauki do czasu zajęć oraz brak personalizacji nauki, gdyż prowadzący pracuje dla dziesiątek osób naraz. Dodatkowo takie kursy nadal pozostawiają największy cieżar nauki na barkach ucznia. Chodzi o samodzielne przygotowanie się do zajęć, zaplanowanie nauki, monitorowanie swojej pracy i osiąganych postępów. Wszystkie te czynniki sumują się, powodując, że klasyczne kursy, w tym przede wszystkim kursy synchroniczne (niezależnie od tego czy są online, czy stacjonarne), mają zdecydowanie niższą efektywność nauki niż kursy Więcej niż Matura.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura w swoich fundamentach była projektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów, które są wspomniane wyżej. Przede wszystkim kursy WNM są prowadzone w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że uczeń i nauczyciel nie spotykają się w jednym czasie. Spotykają się za to w jednym miejscu i jest nim środowisko e-learningowe. Dzięki temu uczeń może dostosować naukę do swoich potrzeb, ambicji i możliwości czasowych. To pozwala na znacznie wyższy poziom personalizacji procesu kształcenia, a to ten aspekt jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność nauki. Uczeń może uczyć się, gdzie chce, kiedy chce, w takim tempie, w jakim chce i tego, czego akurat potrzebuje. Taki model nauki i nauczania nie jest również obarczony wpływem innych osób, w szczególności innych uczniów. Wynika to z faktu, że nauka nie jest w żaden sposób zależna od aktywności innych uczniów, podobnie jak na indywidualnych korepetycjach.

To, co wyróżnia kursy WNM na tle wszystkich innych rozwiązań edukacyjnych, jest fakt, że ucząc się z kursem Więcej niż Matura, uczeń poświęca 100% swojego czasu nauki bezpośrednio w środowisku platformy e-learningowej. Oznacza to, że uczeń całość swojej nauki prowadzi na kursie. Wynika to z faktu, że kurs zastępuje klasyczne podręczniki, prowadzi ucznia przez realizację materiału, daje możliwość konsultacji, wtedy gdy uczeń tego potrzebuje. Taka sytuacja pozwala uczniowi skupić się na celu, jaki ma przed sobą oraz zapewnia spokój, gdyż uczeń wie, że wszystko, czego potrzebuje do nauki do matury, jest w jednym miejscu.

Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż kurs realizowany w takim modelu jest atrakcyjny cenowo, w szczególności jeśli przeliczymy koszt miesięczny przez liczbę godzin aktywności spędzonych na kursie. Klasyczne kursy zakładają 30-40 godzin zajęć, natomiast kursy WNM zakładają minimum 140-160 godzin aktywności w zależności od kursu przy podobnej lub zdecydowanie niższej cenie.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony, a jego skuteczność potwierdzona. Od roku 2017 w ramach Medycznego Portalu Edukacyjnego Więcej niż LEK ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy przygotowało się do swoich egzaminów, ucząc się na portalu WNL. Aktualnie już więcej niż co drugi absolwent kierunku lekarskiego uczy się na portalu Więcej niż LEK, który realizuje tę samą metodykę nauczania co Więcej niż Matura.

Indywidualne korepetycje wydają się być metodą nauczania o najwyższym poziomie personalizacji. Tak jest jednak wyłącznie pod pewnymi względami. W toku nauki na korepetycjach uczeń nadal musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach z nauczycielem. Musi zatem w dużym stopniu dostosować się do nauczyciela i jego harmonogramu. Ponadto większość korepetycji jest prowadzona jeden lub dwa razy w tygodniu, co powoduje, że przez resztę czasu uczeń musi samodzielnie prowadzić i nadzorować swoją naukę, a spotkanie z nauczycielem ma jedynie rozwiać wątpliwości i zaadresować problemy, które się pojawiły. Te uwarunkowania powodują, że aby skorzystać w pełni z indywidualnych korepetycji, uczeń musi być bardzo samodzielny, zorganizowany i zmotywowany do nauki. Musi również wiedzieć, co i jak zrobić każdego dnia pomiędzy korepetycjami, tak aby rzeczywiście się do nich przygotować.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura powstała z myślą, aby zaadresować te problemy. Asynchroniczność nauczania pozwala uczniowi dostosować naukę z kursem do swoich potrzeb i innych obowiązków. Uczeń może uczyć się wtedy, gdy ma na to siły. W dodatku konstrukcja kursu, dzięki narzędziom do planowania nauki oraz przygotowania całego materiału do matury w postaci gotowych lekcji, pomaga uczniowi zorganizować całość swojej nauki. Uczeń ma wyselekcjonowany materiał do indywidualnej lektury, zasugerowaną kolejność realizacji lekcji, pracy z zadaniami oraz wykonywania systematycznych odtwórek. Jednocześnie w toku całej nauki w każdej chwili uczeń może zadać pytanie czy poprosić o pomoc. Kadra opiekunów dydaktycznych stale odpowiada na problemy uczniów, pomagając im poprzez tworzenie odpowiedzi na pytania kursantów. Każdy uczeń nie tylko otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie, ale może również poznać wszystkie pytania i odpowiedzi zadane przez innych uczniów, co znacznie przyspiesza naukę.

Metaforycznie ujmując, kurs WNM jest „magicznym podręcznikiem”, który odpowiada na wszystkie pytania uczniów i prowadzi ich przez materiał, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia. Z tego względu kursy WNM stanowią bardziej spersonalizowaną formę kształcenia niż indywidualne korepetycje. Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż miesiąc dostępu do portalu Więcej niż Matura kosztuje tyle samo, co jedna godzina korepetycji. Nie wliczając w to kosztów dodatkowych materiałów, kosztów transportu czy dodatkowego czasu, jaki zarówno uczeń, jak i często rodzice muszą poświęcać, aby korepetycje w ogóle mogły się odbyć.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony przez ponad 20 tysięcy studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK. W toku kilku lat kursanci zadali ponad 50 000 pytań, na które odpowiedzi zostały opracowane przez nasz zespół, a następnie umieszczone na stałe w kursach. Dzięki temu każda kolejna osoba, która uczy się na portalu, uczy się z coraz lepszych materiałów odpowiadających na więcej wątpliwości, jednocześnie z możliwością zadania w każdej chwili nowego pytania.

Papierowe podręczniki mają wiele ograniczeń, o których na co dzień nie myślimy, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Forma i koszty druku narzucają na twórcach podręczników wiele ograniczeń. Książka przekazuje wiedzę liniowo, nie posiada wszystkich możliwych ilustracji czy schematów, gdyż nie mogą się fizycznie zmieścić w podręczniku. Ponadto książki mogą posiadać błędy, które nie mogą być wyeliminowane aż do momentu kolejnego wydania.

Jednak z wszystkich wad klasycznych, drukowanych podręczników najważniejszą jest przeładowanie każdej strony dużą ilością informacji. To powoduje, że nauka z książek powoduje zmęczenie, gdyż w krótkim czasie uczeń musi przetworzyć bardzo dużo informacji, co wydarza się zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Ostatecznie doprowadza to do zmęczenia i konieczności częstego robienia przerw w indywidualnej nauce. Jest to jeden z powodów, który przyczynia się do tego, że tak wiele osób zasypia w trakcie czytania, gdyż przeładowanie treściami doprowadza do kognitywnego przeładowania, które kończy się tak dużym zmęczeniem, że po prostu tracimy skupienie i zasypiamy w trakcie nauki.

Kursy Więcej niż Matura stanowią realną alternatywę dla klasycznych podręczników. Po wielu latach pracy nad metodyką uczenia jesteśmy pewni, że będą one stopniowo wypierać podręczniki ze szkół, co już zresztą ma miejsce. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim kursy WNM stanowią lepszą alternatywę dla podręczników, gdyż nie są obarczone ograniczeniami drukowanych materiałów. Oznacza to, że treści mogą być wyświetlane w sposób przejrzysty, nieliniowy i spersonalizowany. Mogą zawierać nieograniczoną liczbę ilustracji czy rysunków. Ponadto nowoczesne, interaktywne podręczniki e-learningowe dają możliwość umieszczania materiałów wideo, audio oraz możliwość prowadzenia kontekstowych dyskusji. Wartym wspomnienia jest również fakt, że tak przygotowane gotowe materiały można układać w lekcje, a lekcje układać w gotowe plany nauki. Ich realizacja daje następnie możliwość monitorowania, co zostało zrealizowane, a co nie, co znacznie ułatwia prowadzenie swojej nauki, w szczególności w perspektywie długofalowej. Co więcej, takie podręczniki podlegają stałej aktualizacji, modyfikacji i rozwojowi. Są stale wzbogacane o nowe sposoby wyjaśnienia zagadnień, dodatkowe linki do ponadprogramowych materiałów dla zainteresowanych uczniów.

To, co opisaliśmy, nie jest wizją przyszłości. To teraźniejszość. Najlepszym przykładem materiałów edukacyjnych działających w ten sposób jest projekt Więcej niż LEK, w ramach którego po raz pierwszy sprawdziliśmy założenia metodyki nauczania zarówno Więcej niż LEK, jak i Więcej niż Matura, które są siostrzanymi projektami edukacyjnymi. Po 5 latach istnienia projektu Więcej niż LEK już ponad co drugi absolwent medycyny uczy się na portalu WNL oraz pięć Uniwerysytetów i Uczelni Medycznych zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie Więcej niż LEK w edukację swoich studentów.

Nauka z kursami WNM polega na realizacji gotowych lekcji, w ramach których uczeń poznaje materiał teoretyczny, ćwiczy rozwiązywanie zadań maturalnych, monitoruje swoje postępy oraz kontaktuje się z opiekunami dydaktycznymi. Lekcje można realizować o dowolnej godzinie, w dowolnym dniu, w dowolnym tempie. Dzięki temu każdy może dostosować sposób nauki z WNM do swojej indywidualnej sytuacji życiowej.

To, w jaki sposób może wyglądać nauka z kursami Więcej niż Matura, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim ważnym aspektem wpływającym na sposób wykorzystania kursów WNM jest odpowiedź na pytanie, czy stanowią one główny sposób przygotowania do matury. Jeśli będzie to główny sposób przygotowania do matury, to możemy zakładać, że celem będzie realizacja 100% lekcji na kursie oraz realizacja wszystkich zadań maturalnych dostępnych w bazie zadań. To zajmie z pewnością sporo czasu i w dużym stopniu zastąpi wszystkie inne formy uczenia się dostępne poza kursem WNM. W takiej sytuacji zalecamy również, aby realizować lekcje w kolejnościach sugerowanych na kursach.

Jeśli natomiast kursy WNM będą dla Ciebie dodatkową pomocą w nauce, ale główny ciężar przygotowania do matury będzie spoczywał na Twojej szkole czy indywidualnych korepetycjach, to wtedy naturalnie sytuacja będzie wyglądać inaczej. Przede wszystkim kolejność realizacji lekcji będzie zależeć od tej w szkole czy na korepetycjach.

Platforma WNM wraz z dostępem do kursów stanowi wtedy dodatkowe wsparcie, pozwalając na poznawanie tych partii materiału, których akurat potrzebujemy. Pozwala nam szybko wyszukiwać treści w przeglądarce, aby coś znaleźć i odtworzyć oraz stanowi dobre miejsce do weryfikacji wiedzy. Tutaj mamy na myśli oczywiście innowacyjny moduł bazy zadań, który po pierwsze pozwala na pracę z zadaniami, poznawanie różnych wyjaśnień, pułapek i naukę oceniania pytań pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Po drugie pozwala również na monitorowanie naszych statystyk, dzięki czemu wiemy, które działy idą nam najgorzej, a to pozwala nam odpowiednio zaplanować dodatkową naukę powtórkową.

Jakie cele kształcenia realizują kursy Więcej niż Matura?

Przygotowanie do matury

Nadrzędnym celem kursów WNM jest przygotowanie do egzaminu maturalnego i to niezależnie od tego, czy uczeń zaczyna naukę z nami w pierwszej, czy w ostatniej klasie liceum.

Jednak kursy WNM to coś więcej niż tylko kursy do matury – to również bogate podręczniki do prowadzenia codziennej nauki.

Poprawa efektywności nauki

Zarówno konstrukcja kursów, dodatkowe treści o nauce, jak i stała pomoc nauczycieli mają na celu podniesienie efektywności uczenia się.

Dlatego poza nauczaniem uczymy również, jak uczyć się efektywnie.

Nadrobienie zaległości w materiale

Pełna personalizacja procesu nauki na kursach WNM pozwala zacząć wtedy, kiedy tego potrzebujemy, nawet jak mamy bardzo duże zaległości.

Wyrównanie zaległości jest jednym z ważnym celów kształcenia, przy czym wymaga to odpowiednio dużej ilości czasu na naukę.

 

Poznaj 6 problemów ucznia, jakie rozwiązuje nauka z Więcej niż Matura!

Selekcja materiału

Jednym z trudniejszych zadań, jakie stoi przed uczniem, to odpowiednia selekcja materiału. Na kursach WNM robimy to w 100% za ucznia poprzez przygotowanie dziesiątek gotowych lekcji ułożonych w odpowiedniej kolejności. Cały materiał potrzebny do matury jest w 100% zawarty w kursach.

Plan pracy

Nawet gdy wiemy, czego się nauczyć, możemy nie umieć stworzyć realnego planu nauki. W tym względzie platforma e-learningowa pomaga poprzez propozycje gotowych planów nauki, szacowanie tempa nauki oraz monitorowanie materiału, który wymaga powtórzenia.

Systematyzacja wiedzy

Sama wiedza to za mało, aby zdać maturę na wysoki wynik. Musi być ona odpowiednio usystematyzowana i przećwiczona w zadaniach maturalnych. Dlatego na kursie ponad połowę czasu poświęcamy na pracę z system odtwórek oraz z zadaniami maturalnymi.

Wspólna nauka

Wątpliwości czy brak zrozumienia materiału mogą pojawić się w każdym momencie. Dlatego na kursach WNM świadczymy stałą opiekę dydaktyczną, odpowiadamy na wszystkie pytania, jakie pojawią się u ucznia w trakcie nauki.

Motywacja

Nawet gdy mamy wszystkie materiały i narzędzia do nauki, może pojawić się problem z motywacją do nauki. Dzięki monitorowaniu postępów oraz dzieleniu nauki na małe porcje pomagamy w codziennym osiąganiu małych sukcesów, które budują naszą motywację przez wiele miesięcy nauki.

Zmęczenie i brak czasu na naukę

Przepracowanie jest jednym z najczęstszych negatywnych zjawisk, jakie spotyka ucznia. Dlatego na kursach WNM uczeń uczy się wtedy, gdy chce, gdzie chce, w takim tempie, w jakim chce. To pozwala uczyć się, wtedy gdy mamy czas i siły, robimy przerwy, gdy tego potrzebujemy bez zmuszania się do żadnych aktywności.

Metodyka sprawdzona przez tysiące osób!

Metodyka nauczania portalu Więcej niż Matura została sprawdzona przez ponad 20 000 lekarzy i studentów medycyny uczących się do egzaminów końcowych w ramach portalu Więcej niż LEK!

Poznaj naszą metodykę

Metodyka sprawdzona przez tysiące osób!

Metodyka nauczania portalu Więcej niż Matura została sprawdzona przez ponad 20 000 lekarzy i studentów medycyny uczących się do egzaminów końcowych w ramach portalu Więcej niż LEK!

Poznaj naszą metodykę

Masz więcej pytań?

Więcej informacji o Więcej niż Matura

Interesują Cię kursy WNM, ale potrzebujesz więcej informacji o ich budowie, metodyce i zawartości? Pobierz przewodnik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania!

POBIERZ PRZEWODNIK

Kursy Więcej niż Matura

Spersonalizowane kursy WNM to sprawdzony sposób na przygotowanie do matury! Ucz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz i w takim tempie, jakim chcesz!

Zapisz się na kurs

Zacznij uczyć się efektywnie do matury z Biologii i Chemii.

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE