Jaki czas dostępu do kursów mam wybrać? Jak to ocenić?

Wybór czasu dostępu do kursów to bardzo ważna decyzja i powinna wynikać ze sposobu, w jaki zaplanujemy naszą naukę do matury.

Zalecany przez nas czas to tzw. „złoty standard”, czyli 7–9 miesięcy. Czas ten pozwala na realizację jednego lub dwóch kursów Więcej niż Matura. Były one od początku projektowane tak, aby nauka do biologii i chemii stanowiła całość, gdyż te przedmioty są często brane razem pod uwagę przy naborze na wiele kierunków studiów.

Niemniej naukę z kursami można zacząć później lub wcześniej. Naturalnie w takiej sytuacji będzie ona mniej lub bardziej intensywna.

Kursy Więcej niż Matura można również z powodzeniem wykorzystać na wcześniejszym etapie nauki. W zasadzie już od 1. klasy szkoły średniej. Wynika to z faktu, że nasze kursy w swej konstrukcji są również nowoczesnymi interaktywnymi podręcznikami, które mogą całkowicie zastąpić te papierowe. Ponadto dostęp do kursów WNM to również dostęp do nielimitowanej możliwości zadawania pytań, zatem jest to forma korepetycji przez Internet. Oba te czynniki mogą pomóc w prowadzeniu spokojnej, systematycznej nauki do codziennych zajęć w szkole i jednocześnie od wczesnych etapów nauki pomagać w przygotowaniu do matury.