Jaką rolę na kursie odgrywa baza zadań maturalnych?

Baza zadań maturalnych dostępna na kursach Więcej niż Matura to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na samodzielne rozwiązywanie zadań maturalnych w trzech trybach. Samodzielnie, ze wskazówkami oraz z wyjaśnieniem krok po kroku.

Na kursach WNM stanowi ona kluczowy element metodyki, który weryfikuje zrozumienie teorii oraz pozwala na ćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych.

Ważnym elementem bazy zadań maturalnych jest możliwość samodzielnego oceniania zadań wedle oficjalnych kluczy, których używają egzaminatorzy. Pozwala to nauczyć się myśleć jak egzaminator i zrozumieć, co i dlaczego jest wymagane na maturze. Dzięki temu dowiadujemy się, jak nie tracić cennych punktów.

Około 400 zadań w bazie rozwiązujemy w ramach lekcji odtwórkowych. Pozostałe realizujemy w module „Baza zadań” już po ukończeniu lekcji teoretycznych. Pozwala to na 1–2 miesiące przed maturą w pełni skupić się na ćwiczeniu rozwiązywania zadań maturalnych.

Same zadania rozwiązujemy na papierze. Gdy włączymy zadanie w module bazy zadań, możemy je wydrukować. Istnieje także możliwość zakupu w tym celu specjalnego drukowanego zbioru zadań, który jest kompatybilny z kursem online. Na laptopie lub tablecie poznajemy kolejne kroki, wyjaśnienia, oceniamy zadania, a na papierze ćwiczymy ich samodzielne rozwiązywanie. Pozwala to odwzorować warunki egzaminacyjne i dodatkowo nie wymaga żadnych skomplikowanych urządzeń do pisania zawiłych wzorów lub obliczeń na komputerze. W każdej chwili w ramach dyskusji do pytania można oczywiście skonsultować swoje wątpliwości (zarówno do całego zadania, sposobu oceniania, jak i każdego pojedynczego kroku rozwiązania zadania).