Jak mogę wykorzystać dostęp do portalu WNM w ramach prowadzonych korepetycji?

Dostęp do portalu WNM może stanowić cudowne narzędzie w rękach osoby prowadzącej korepetycje. Uczeń może pomiędzy spotkaniami realizować konkretne partie materiału oraz rozwiązywać wyznaczone przez nauczyciela cele. Jednocześnie pomiędzy samymi korepetycjami nauka ucznia jest od początku zaplanowana i monitorowana. To pozwala uczniowi zdecydowanie efektywniej się uczyć i lepiej przygotować na korepetycje. Zaś na samych spotkaniach nauczyciel może skupić się na weryfikacji zrozumienia ucznia, a nie przekazywaniu suchych faktów.