Jak mogę wykorzystać dostęp do portalu WNM w ramach edukacji domowej?

Portal Więcej niż Matura całkowicie zastępuje klasyczne podręczniki, zorganizowane kursy stacjonarne, jak i do pewnego stopnia również indywidualne korepetycje, gdyż na portalu jest stała opieka dydaktyczna. W zależności od sposobu organizacji edukacji domowej może stanowić ważny element zwiększający efektywność indywidualnej pracy ucznia. Uczeń może stworzyć swój indywidualny plan nauki, realizować go, monitorować postępy, diagnozować braki i słabości, które dalej nauczyciel może w odpowiedni sposób zaadresować.