Jak są skonstruowane lekcje na kursach WNM?

Kursy maturalne zbudowane są z dwóch typów lekcji. Lekcji teoretycznej, w ramach której poznajemy materiał teoretyczny oraz lekcji odtwórkowej.
Lekcja odtwórkowa to lekcja, w ramach której odtwarzamy naszą wiedzę, czyli używamy jej na różne sposoby. Ten typ lekcji można inaczej nazwać lekcją ćwiczebną lub treningową.

W ramach lekcji odtwórkowej będziesz pracować z systemem odtwórek złożonym z pytań otwartych, następnie rozwiążesz krótki test wiedzy zbudowany z pytań zamkniętych oraz będziesz rozwiązywać zadania maturalne.

Zadania maturalne rozwiązujemy przy wykorzystaniu innowacyjnego modułu bazy zadań, w ramach którego możesz rozwiązać każde zadanie maturalne w jednym z trzech trybów. Samodzielnie, ze wskazówkami oraz w sytuacji, w której zadanie będzie zbyt trudne, w trybie wyjaśnienia zadania krok po kroku. W module bazy zadań będziesz również uczyć się samodzielnie je oceniać wedle klucza, tak aby sprawdzić, czy przysługują Ci punkty za rozwiązanie zadania. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na co zwracać uwagę na maturze.

Ponadto każda z lekcji posiada krótki wstęp, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób lekcja realizuje założenia programu nauczania. Jest to ważne, aby zrozumieć, dlaczego warto przerobić lekcję pod kątem przygotowania do matury.