Jak są skonstruowane lekcje na Kursie maturalnym z Chemii i Kursie maturalnym z Biologii?

Kurs maturalny z Chemii i Kurs maturalny z Biologii zbudowane są z dwóch typów lekcji. Lekcji teoretycznych, w ramach których poznajemy materiał teoretyczny, oraz lekcji odtwórkowych.

Lekcja odtwórkowa to lekcja, w ramach której odtwarzamy naszą wiedzę, czyli używamy jej na różne sposoby. Ten typ lekcji można inaczej nazwać ćwiczebnymi lub treningowymi. W ramach lekcji odtwórkowych będziesz pracować z systemem odtwórek złożonym z pytań otwartych, następnie rozwiążesz krótki test wiedzy zbudowany z pytań zamkniętych oraz zmierzysz się z zadaniami maturalnymi.

Zadania maturalne rozwiązujemy przy wykorzystaniu innowacyjnego modułu bazy zadań, w ramach którego możesz rozwiązać każde zadanie maturalne w jednym z trzech trybów. Samodzielnie, ze wskazówkami oraz – w sytuacji, w której zadanie okaże się zbyt trudne – w trybie wyjaśnienia krok po kroku. W module bazy zadań będziesz również uczyć się samodzielnie oceniać rozwiązania według klucza, tak aby sprawdzić, czy przysługują Ci punkty za rozwiązanie zadania. Dzięki temu nauczysz się, na co zwracać uwagę na maturze!

Ponadto każda z lekcji posiada krótki wstęp, dzięki któremu dowiesz się, w jaki sposób lekcja realizuje założenia programu nauczania. Jest to ważne pod kątem przygotowania do matury, aby zrozumieć, dlaczego warto daną lekcję przerobić.