Ile lekcji tygodniowo należy realizować, aby zdążyć z nauką do matury?

To, ile lekcji tygodniowo należy realizować, zależy od kilku czynników. Dla każdej osoby na kursie będą to inne liczby. Jest to naturalne, gdyż dzięki temu możliwa jest personalizacja nauki. A to dzięki niej osiągamy lepsze efekty niż przy tradycyjnych (synchronicznych) formach nauki.

Czynniki wpływające na to, ile lekcji w tygodniu trzeba zrealizować, by zdążyć na czas do majowych matur, to:

1. Moment startu nauki z kursem – inaczej zaplanujemy naukę, gdy zaczniemy na 12 miesięcy przed maturą, inaczej, gdy na 9 miesięcy, a jeszcze inaczej, gdy zostanie nam do matury mniej niż 6 miesięcy.
2. Liczba realizowanych kursów WNM – inaczej zaplanujemy naukę z jednym kursem, inaczej z dwoma, a jeszcze inaczej z trzema.
3. Czas poświęcany na przygotowanie do matur z innych przedmiotów, na szkołę, pracę oraz inne obowiązki.
4. Czas realizacji pojedynczej lekcji oraz liczba lekcji w kursie.

Dla przykładu: Kurs maturalny z Biologii to 78 lekcji. Jeśli zaczniemy naukę w październiku, to aby zdążyć z realizacją kursu, musimy zrobić minimum 3 lekcje w tygodniu, gdyż na naukę mamy wtedy 7 miesięcy. Jednak jeśli chcemy po realizacji lekcji jeszcze dodatkowo mieć czas na pracę z zadaniami maturalnymi, to musimy zaplanować minimum 4 lekcje tygodniowo.

Jeśli planujemy naukę z dwoma kursami, to okaże się, że musimy zrealizować 8 lekcji tygodniowo. Oznacza to, że na naukę tygodniowo musimy poświęcić 20 godzin, czyli 4 razy po 5 godzin lub 5 razy po 4 godziny. W ramach nauki z jednym kursem dobrze jest zrealizować maksymalnie jedną lekcję dziennie, tak aby lekcja teoretyczna i odtwórkowa z tego samego tematu nie wypadły w tym samym dniu.

Trzeba przy tym pamiętać, że taki przykładowy plan zakłada, że nauka do matury z chemii i/lub biologii stanowi najwyższy priorytet oraz że te 20 godzin tygodniowo to już łączny czas, jaki poświęcamy na naukę do matury. Pamiętajmy, że kurs zastępuje nie tylko konsultacje. On zastępuje wszystkie inne indywidualne aktywności związane z przygotowaniem do matury.

Tempo nauki to bardzo indywidualna kwestia, która zależy od wspomnianych wyżej czynników. Należy również pamiętać, że nie trzeba realizować 100% kursu, gdyż wiele tematów może być uczniowi dobrze znanych, wtedy można je pominąć, choć oczywiście nie jest to zalecane. Tę decyzję uczeń musi podjąć samodzielnie. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak zaplanować naukę, możesz do nas napisać na Messengerze lub w dziale „Pomoc w nauce”, jeśli masz już dostęp do kursu – postaramy się odpowiednio Ci doradzić.