Ile czasu zajmuje nauka z Kursem maturalnym z Biologii i Kursem maturalnym z Chemii?

Łączny czas poświęcony na realizację kursów Więcej niż Matura, przy założeniu, że realizujemy 100% lekcji oraz rozwiązujemy wszystkie zadania maturalne, wynosi:

Dla kursu maturalnego z Biologii – minimum 160 godzin.
Dla kursu maturalnego z Chemii – minimum 140 godzin.
Dla Kursu Efektywnej Nauki – minimum 40 godzin.

Czas ten oczywiście będzie mniejszy lub większy, w zależności od wielu indywidualnych czynników. Przy czym należy pamiętać, że nauka z kursami WNM całkowicie zastępuje inne formy uczenia się, w tym przede wszystkim indywidualną naukę z podręcznikami. Zatem w podanych powyżej ilościach godzin mamy uwzględnione poznanie 100% teorii, dwukrotne jej powtórzenie, rozwiązanie około 500 zadań maturalnych oraz konsultacje z nauczycielami, którzy świadczą na kursach opiekę dydaktyczną. Jeśli chcemy rozwiązywać dodatkowe zadania, wykonać dodatkowe powtórki, to podany czas będzie naturalnie rosnąć.

W toku realizacji kursów można obserwować pasek postępu, który będzie sugerował za pomocą odpowiednich komunikatów, czy nasze tempo nauki jest wystarczające, by do 1 maja zdążyć z realizacją założeń naszego planu nauki. Jeśli pojawi się opóźnienie, to platforma będzie Cię o tym informować na bieżąco.