Dlaczego Więcej niż Matura jest realną alternatywą dla papierowych podręczników?

Papierowe podręczniki mają liczne wady, o których na co dzień nie myślimy, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Forma i koszty druku narzucają na twórców podręczników wiele ograniczeń. Książka przekazuje wiedzę liniowo, nie posiada wszystkich możliwych ilustracji czy schematów, gdyż nie mogłyby się fizycznie zmieścić w podręczniku. Ponadto w sytuacji, gdy w książce znalazły się nieaktualne informacje lub błędy, nie mogą one zostać poprawione/wyeliminowane aż do momentu kolejnego wydania.

Jednak ze wszystkich wad klasycznych drukowanych podręczników najważniejszą jest: przeładowanie każdej strony dużą ilością informacji. To powoduje, że nauka z książek powoduje zmęczenie, gdyż w krótkim czasie uczeń musi przetworzyć bardzo dużo informacji, co wydarza się zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Ostatecznie doprowadza to do zmęczenia i konieczności częstego robienia przerw w indywidualnej nauce. Jest to jeden z powodów, który przyczynia się do tego, że tak wiele osób zasypia w trakcie czytania, ponieważ przeładowanie treściami doprowadza do kognitywnego przeładowania kończącego się tak dużym zmęczeniem, że po prostu tracimy skupienie i zasypiamy w trakcie nauki.

Kursy Więcej niż Matura stanowią realną alternatywę dla klasycznych podręczników. Po wielu latach pracy nad metodyką uczenia jesteśmy pewni, że będą one stopniowo wypierać podręczniki ze szkół, co już zresztą zaczęło się dziać. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim kursy WNM stanowią lepszą alternatywę dla podręczników, gdyż nie są obarczone ograniczeniami drukowanych materiałów. Oznacza to, że treści mogą być wyświetlane w sposób przejrzysty, nieliniowy i spersonalizowany. Mogą zawierać nieograniczoną liczbę ilustracji czy rysunków. Ponadto nowoczesne, interaktywne podręczniki e-learningowe dają możliwość umieszczania materiałów wideo, audio oraz możliwość prowadzenia kontekstowych dyskusji. Warty wspomnienia jest również fakt, że tak przygotowane gotowe materiały można układać w lekcje, a lekcje układać w gotowe plany nauki. Ich realizacja daje następnie możliwość monitorowania, co zostało zrealizowane, a co nie, co znacznie ułatwia prowadzenie swojej nauki, w szczególności w perspektywie długofalowej. Co więcej, takie podręczniki podlegają stałej aktualizacji, modyfikacji i rozwojowi. Są stale wzbogacane o nowe sposoby wyjaśnienia zagadnień, dodatkowe linki do ponadprogramowych materiałów dla zainteresowanych uczniów.

To, co opisaliśmy, nie jest wizją przyszłości. To teraźniejszość. Najlepszym przykładem materiałów edukacyjnych działających w ten sposób jest projekt Więcej niż LEK, w ramach którego po raz pierwszy sprawdziliśmy założenia metodyki nauczania zarówno Więcej niż LEK, jak i Więcej niż Matura, które są siostrzanymi projektami edukacyjnymi. Po pięciu latach istnienia projektu Więcej niż LEK już więcej niż co drugi absolwent medycyny uczy się na portalu WNL, a pięć uniwersytetów i uczelni medycznych zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie Więcej niż LEK w edukację swoich studentów.