Dlaczego Więcej niż Matura jest realną alternatywą dla papierowych podręczników?

Papierowe podręczniki mają wiele ograniczeń, o których na co dzień nie myślimy, gdyż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Forma i koszty druku narzucają na twórcach podręczników wiele ograniczeń. Książka przekazuje wiedzę liniowo, nie posiada wszystkich możliwych ilustracji czy schematów, gdyż nie mogą się fizycznie zmieścić w podręczniku. Ponadto książki mogą posiadać błędy, które nie mogą być wyeliminowane aż do momentu kolejnego wydania.

Jednak z wszystkich wad klasycznych, drukowanych podręczników najważniejszą jest przeładowanie każdej strony dużą ilością informacji. To powoduje, że nauka z książek powoduje zmęczenie, gdyż w krótkim czasie uczeń musi przetworzyć bardzo dużo informacji, co wydarza się zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Ostatecznie doprowadza to do zmęczenia i konieczności częstego robienia przerw w indywidualnej nauce. Jest to jeden z powodów, który przyczynia się do tego, że tak wiele osób zasypia w trakcie czytania, gdyż przeładowanie treściami doprowadza do kognitywnego przeładowania, które kończy się tak dużym zmęczeniem, że po prostu tracimy skupienie i zasypiamy w trakcie nauki.

Kursy Więcej niż Matura stanowią realną alternatywę dla klasycznych podręczników. Po wielu latach pracy nad metodyką uczenia jesteśmy pewni, że będą one stopniowo wypierać podręczniki ze szkół, co już zresztą ma miejsce. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim kursy WNM stanowią lepszą alternatywę dla podręczników, gdyż nie są obarczone ograniczeniami drukowanych materiałów. Oznacza to, że treści mogą być wyświetlane w sposób przejrzysty, nieliniowy i spersonalizowany. Mogą zawierać nieograniczoną liczbę ilustracji czy rysunków. Ponadto nowoczesne, interaktywne podręczniki e-learningowe dają możliwość umieszczania materiałów wideo, audio oraz możliwość prowadzenia kontekstowych dyskusji. Wartym wspomnienia jest również fakt, że tak przygotowane gotowe materiały można układać w lekcje, a lekcje układać w gotowe plany nauki. Ich realizacja daje następnie możliwość monitorowania, co zostało zrealizowane, a co nie, co znacznie ułatwia prowadzenie swojej nauki, w szczególności w perspektywie długofalowej. Co więcej, takie podręczniki podlegają stałej aktualizacji, modyfikacji i rozwojowi. Są stale wzbogacane o nowe sposoby wyjaśnienia zagadnień, dodatkowe linki do ponadprogramowych materiałów dla zainteresowanych uczniów.

To, co opisaliśmy, nie jest wizją przyszłości. To teraźniejszość. Najlepszym przykładem materiałów edukacyjnych działających w ten sposób jest projekt Więcej niż LEK, w ramach którego po raz pierwszy sprawdziliśmy założenia metodyki nauczania zarówno Więcej niż LEK, jak i Więcej niż Matura, które są siostrzanymi projektami edukacyjnymi. Po 5 latach istnienia projektu Więcej niż LEK już ponad co drugi absolwent medycyny uczy się na portalu WNL oraz pięć Uniwerysytetów i Uczelni Medycznych zdecydowało się wdrożyć rozwiązanie Więcej niż LEK w edukację swoich studentów.