Dlaczego kursy Więcej niż Matura są efektywniejsze od kursów klasycznych?

Klasyczne kursy zbudowane są na całkowicie innych założeniach. Przede wszystkim są to kursy synchroniczne. Oznacza to, że uczeń musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach. Z tym związane są dodatkowe koszty ekonomiczne i czasowe, konieczność dostosowania swojego harmonogramu pracy i nauki do czasu zajęć oraz brak personalizacji nauki, gdyż prowadzący pracuje dla dziesiątek osób naraz. Dodatkowo takie kursy nadal pozostawiają największy cieżar nauki na barkach ucznia. Chodzi o samodzielne przygotowanie się do zajęć, zaplanowanie nauki, monitorowanie swojej pracy i osiąganych postępów. Wszystkie te czynniki sumują się, powodując, że klasyczne kursy, w tym przede wszystkim kursy synchroniczne (niezależnie od tego czy są online, czy stacjonarne), mają zdecydowanie niższą efektywność nauki niż kursy Więcej niż Matura.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura w swoich fundamentach była projektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów, które są wspomniane wyżej. Przede wszystkim kursy WNM są prowadzone w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że uczeń i nauczyciel nie spotykają się w jednym czasie. Spotykają się za to w jednym miejscu i jest nim środowisko e-learningowe. Dzięki temu uczeń może dostosować naukę do swoich potrzeb, ambicji i możliwości czasowych. To pozwala na znacznie wyższy poziom personalizacji procesu kształcenia, a to ten aspekt jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność nauki. Uczeń może uczyć się, gdzie chce, kiedy chce, w takim tempie, w jakim chce i tego, czego akurat potrzebuje. Taki model nauki i nauczania nie jest również obarczony wpływem innych osób, w szczególności innych uczniów. Wynika to z faktu, że nauka nie jest w żaden sposób zależna od aktywności innych uczniów, podobnie jak na indywidualnych korepetycjach.

To, co wyróżnia kursy WNM na tle wszystkich innych rozwiązań edukacyjnych, jest fakt, że ucząc się z kursem Więcej niż Matura, uczeń poświęca 100% swojego czasu nauki bezpośrednio w środowisku platformy e-learningowej. Oznacza to, że uczeń całość swojej nauki prowadzi na kursie. Wynika to z faktu, że kurs zastępuje klasyczne podręczniki, prowadzi ucznia przez realizację materiału, daje możliwość konsultacji, wtedy gdy uczeń tego potrzebuje. Taka sytuacja pozwala uczniowi skupić się na celu, jaki ma przed sobą oraz zapewnia spokój, gdyż uczeń wie, że wszystko, czego potrzebuje do nauki do matury, jest w jednym miejscu.

Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż kurs realizowany w takim modelu jest atrakcyjny cenowo, w szczególności jeśli przeliczymy koszt miesięczny przez liczbę godzin aktywności spędzonych na kursie. Klasyczne kursy zakładają 30-40 godzin zajęć, natomiast kursy WNM zakładają minimum 140-160 godzin aktywności w zależności od kursu przy podobnej lub zdecydowanie niższej cenie.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony, a jego skuteczność potwierdzona. Od roku 2017 w ramach Medycznego Portalu Edukacyjnego Więcej niż LEK ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy przygotowało się do swoich egzaminów, ucząc się na portalu WNL. Aktualnie już więcej niż co drugi absolwent kierunku lekarskiego uczy się na portalu Więcej niż LEK, który realizuje tę samą metodykę nauczania co Więcej niż Matura.