Dlaczego Więcej niż Matura jest efektywniejsze niż klasyczne kursy?

Klasyczne kursy zbudowane są na całkowicie innych założeniach – przede wszystkim są to kursy synchroniczne. Oznacza to w praktyce, że uczeń musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach. Z tym związane są dodatkowe koszty ekonomiczne i czasowe, konieczność dostosowania swojego harmonogramu pracy i nauki do czasu zajęć oraz brak personalizacji nauki, gdyż prowadzący pracuje dla dziesiątek osób naraz. Dodatkowo takie kursy nadal pozostawiają większość ciężaru nauki na barkach ucznia. Chodzi o samodzielne przygotowanie się do zajęć, zaplanowanie nauki, monitorowanie swojej pracy i osiąganych postępów. Wszystkie te czynniki sumują się, powodując, że klasyczne kursy, w tym przede wszystkim kursy synchroniczne (niezależnie od tego, czy są prowadzone online czy stacjonarnie), mają zdecydowanie niższą efektywność nauki niż kursy Więcej niż Matura.

Metodyka prowadzenia nauczania WNM w swoich fundamentach była projektowana z myślą o wyeliminowaniu problemów, które zostały wspomniane wyżej. Przede wszystkim Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii są prowadzone w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że uczeń i nauczyciel nie spotykają się w jednym czasie. Spotykają się za to w jednym miejscu – i jest nim środowisko e-learningowe. Dzięki temu uczeń może dostosować naukę do swoich potrzeb, ambicji i możliwości czasowych. To pozwala na znacznie wyższy poziom personalizacji procesu kształcenia, a to ten aspekt jest kluczowym czynnikiem zwiększającym efektywność nauki. Uczeń może uczyć się dokładnie tego, czego akurat potrzebuje, gdzie chce, kiedy chce, i w takim tempie, w jakim chce. Ponadto taki model nauczania nie jest obarczony wpływem osób trzecich, w szczególności innych uczniów. Wynika to z faktu, że nauka nie jest w żaden sposób zależna od aktywności innych osób uczących się, podobnie jak na indywidualnych korepetycjach.

Tym, co wyróżnia kursy WNM na tle wszystkich innych rozwiązań edukacyjnych, jest fakt, że ucząc się z kursem Więcej niż Matura, kursant spędza 100% swojego czasu nauki bezpośrednio w środowisku platformy e-learningowej. Oznacza to, że uczeń całość swojej nauki prowadzi na kursie. Wynika to z faktu, że kurs zastępuje klasyczne podręczniki, prowadzi ucznia przez realizację materiału, daje możliwość konsultacji zawsze wtedy, gdy uczeń jej potrzebuje. Taka sytuacja pozwala skupić się na celu, jaki uczeń ma przed sobą, oraz zapewnia spokój, gdyż kursant wie, że wszystko, czego potrzebuje do nauki do matury, znajduje się w jednym miejscu.

Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż kurs realizowany w takim modelu jest atrakcyjny cenowo, szczególnie, jeśli przeliczymy koszt miesięczny na liczbę godzin aktywnie spędzonych na kursie. Klasyczne kursy zakładają 30–40 godzin zajęć, natomiast Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii zakładają minimum 140–160 godzin aktywności (w zależności od kursu) przy podobnej lub zdecydowanie niższej cenie.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony, a jego skuteczność potwierdzona. Od roku 2017 w ramach Medycznego Portalu Edukacyjnego Więcej niż LEK ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy przygotowało się do swoich egzaminów. Aktualnie już więcej niż co drugi absolwent kierunku lekarskiego uczy się na portalu Więcej niż LEK, który realizuje tę samą metodykę nauczania co Więcej niż Matura.