Dlaczego kursy Więcej niż Matura są bardziej spersonalizowane niż korepetycje?

Indywidualne korepetycje wydają się być metodą nauczania o najwyższym poziomie personalizacji. Tak jest jednak wyłącznie pod pewnymi względami. W toku nauki na korepetycjach uczeń nadal musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach z nauczycielem. Musi zatem w dużym stopniu dostosować się do nauczyciela i jego harmonogramu. Ponadto większość korepetycji jest prowadzona jeden lub dwa razy w tygodniu, co powoduje, że przez resztę czasu uczeń musi samodzielnie prowadzić i nadzorować swoją naukę, a spotkanie z nauczycielem ma jedynie rozwiać wątpliwości i zaadresować problemy, które się pojawiły. Te uwarunkowania powodują, że aby skorzystać w pełni z indywidualnych korepetycji, uczeń musi być bardzo samodzielny, zorganizowany i zmotywowany do nauki. Musi również wiedzieć, co i jak zrobić każdego dnia pomiędzy korepetycjami, tak aby rzeczywiście się do nich przygotować.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura powstała z myślą, aby zaadresować te problemy. Asynchroniczność nauczania pozwala uczniowi dostosować naukę z kursem do swoich potrzeb i innych obowiązków. Uczeń może uczyć się wtedy, gdy ma na to siły. W dodatku konstrukcja kursu, dzięki narzędziom do planowania nauki oraz przygotowania całego materiału do matury w postaci gotowych lekcji, pomaga uczniowi zorganizować całość swojej nauki. Uczeń ma wyselekcjonowany materiał do indywidualnej lektury, zasugerowaną kolejność realizacji lekcji, pracy z zadaniami oraz wykonywania systematycznych odtwórek. Jednocześnie w toku całej nauki w każdej chwili uczeń może zadać pytanie czy poprosić o pomoc. Kadra opiekunów dydaktycznych stale odpowiada na problemy uczniów, pomagając im poprzez tworzenie odpowiedzi na pytania kursantów. Każdy uczeń nie tylko otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie, ale może również poznać wszystkie pytania i odpowiedzi zadane przez innych uczniów, co znacznie przyspiesza naukę.

Metaforycznie ujmując, kurs WNM jest „magicznym podręcznikiem”, który odpowiada na wszystkie pytania uczniów i prowadzi ich przez materiał, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia. Z tego względu kursy WNM stanowią bardziej spersonalizowaną formę kształcenia niż indywidualne korepetycje. Wartym wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż miesiąc dostępu do portalu Więcej niż Matura kosztuje tyle samo, co jedna godzina korepetycji. Nie wliczając w to kosztów dodatkowych materiałów, kosztów transportu czy dodatkowego czasu, jaki zarówno uczeń, jak i często rodzice muszą poświęcać, aby korepetycje w ogóle mogły się odbyć.

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony przez ponad 20 tysięcy studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK. W toku kilku lat kursanci zadali ponad 50 000 pytań, na które odpowiedzi zostały opracowane przez nasz zespół, a następnie umieszczone na stałe w kursach. Dzięki temu każda kolejna osoba, która uczy się na portalu, uczy się z coraz lepszych materiałów odpowiadających na więcej wątpliwości, jednocześnie z możliwością zadania w każdej chwili nowego pytania.