Dlaczego Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM są bardziej spersonalizowane niż korepetycje?

Indywidualne korepetycje wydają się metodą nauczania o najwyższym poziomie personalizacji. Tak jest jednak wyłącznie pod pewnymi względami. W toku nauki na korepetycjach uczeń nadal musi stawić się wyznaczonego dnia o wyznaczonej godzinie na zajęciach z nauczycielem. Musi zatem w dużym stopniu dostosować się do korepetytora i jego harmonogramu. Ponadto większość korepetycji jest prowadzona jeden lub dwa razy w tygodniu, co powoduje, że przez resztę czasu uczeń musi samodzielnie prowadzić i nadzorować swoją naukę, a spotkanie z nauczycielem ma jedynie rozwiać wątpliwości i zaadresować problemy, które się pojawiły. Te uwarunkowania powodują, że aby skorzystać w pełni z indywidualnych korepetycji, uczeń musi być bardzo samodzielny, zorganizowany i zmotywowany do nauki. Musi również wiedzieć, co i jak zrobić każdego dnia pomiędzy korepetycjami, tak aby rzeczywiście się do nich dobrze przygotować.

Metodyka prowadzenia nauczania Więcej niż Matura powstała z myślą, aby zająć się tymi problemami. Asynchroniczność nauczania pozwala uczniowi dostosować naukę z Kursem maturalnym z Biologii i Kursem maturalnym z Chemii do swoich potrzeb i innych obowiązków. Uczeń może uczyć się wtedy, gdy ma na to siły. W dodatku konstrukcja kursu, dzięki narzędziom do planowania nauki oraz przygotowaniu całego materiału do matury w postaci gotowych lekcji, pomaga uczniowi zorganizować całość swojej nauki. Kursant otrzymuje wyselekcjonowany materiał do indywidualnej lektury, zasugerowaną kolejność realizacji lekcji, pracy z zadaniami oraz wykonywania systematycznych odtwórek. Jednocześnie w każdej chwili może zadać pytanie czy poprosić o pomoc. Kadra opiekunów dydaktycznych stale reaguje na problemy uczniów, formułując odpowiedzi na wszystkie zadawane przez nich pytania. Każdy z kursantów nie tylko otrzyma odpowiedź na swoje pytanie, ale również może poznać wszystkie pytania zadane przez innych uczniów i odpowiedzi na nie, co znacznie przyspiesza naukę.

Metaforycznie rzecz ujmując, Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM jest „magicznym podręcznikiem”, który odpowiada na wszystkie pytania uczniów i prowadzi ich przez materiał, uwzględniając indywidualne potrzeby. Z tego względu stanowi bardziej spersonalizowaną formę kształcenia niż indywidualne korepetycje. Warty wspomnienia jest również aspekt ekonomiczny, gdyż miesiąc dostępu do portalu Więcej niż Matura kosztuje tyle samo, co jedna godzina korepetycji. (Nie wliczając w to kosztów dodatkowych materiałów, kosztów transportu czy dodatkowego czasu, jaki zarówno uczeń, jak i często jego rodzice muszą poświęcać, aby korepetycje w ogóle mogły się odbyć).

Co ważne, ten model nauczania został sprawdzony przez ponad 20 000 studentów medycyny i lekarzy, którzy od 2017 roku uczą się na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK. W ciągu kilku lat kursanci zadali ponad 50 000 pytań, a odpowiedzi na nie zostały opracowane przez nasz zespół i następnie umieszczone na stałe w kursach. Dzięki temu każda kolejna osoba, która uczy się na portalu, uczy się z coraz lepszych materiałów odpowiadających na więcej wątpliwości, a jednocześnie sama ma możliwość zadania w każdej chwili nowego pytania.