Czy przy zakupie kursów otrzymam fakturę?

Tak, przy zakupie kursu bądź pakietu kursów otrzymujesz fakturę.

Aby ją pobrać, wejdź w zakładkę „Konto” → „Twoje zamówienia” → „Faktury”.