Czy kursy WNM można wykorzystać w edukacji domowej?

Tak, kursy WNM można wykorzystać w edukacji domowej. Zakres materiału z kursów z Biologii i Chemii został opracowany, opierając się na podstawie programowej i jest regularnie aktualizowany. Kurs posiada narzędzia do planowania nauki, zastępuje papierowe podręczniki, pozwala zadawać pytania i dyskutować z kadrą nauczycieli. W kwestii ekonomicznej jest również wystarczająco przystępny cenowo, aby stanowić realną alternatywę na prowadzenie nauczania kluczowych przedmiotów na poziomie szkoły średniej z domu.

Kursem, który dodatkowo będzie bardzo wartościowy dla osoby, która uczy się w domu, jest Kurs Efektywnej Nauki. Celem tego kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu procesu nauczania oraz wypracowanie efektywnych nawyków edukacyjnych. Należy do nich między innymi umiejętność zarządzania swoją nauką, zarządzania czasem, planowania nauki i oceniania jej efektów. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla osoby, która uczy się bez stałego wsparcia nauczycieli.