Czy Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM można wykorzystać w edukacji domowej?

Tak, Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii WNM można wykorzystać w edukacji domowej. Zakres materiału na kursach maturalnych z Biologii i Chemii został opracowany w oparciu o podstawę programową i jest regularnie aktualizowany. Oba kusy posiadają narzędzia do planowania nauki, zastępują papierowe podręczniki, pozwalają zadawać pytania i dyskutować z kadrą nauczycieli. Od strony ekonomicznej są również wystarczająco przystępne cenowo, aby stanowić realną alternatywę na prowadzenie nauczania kluczowych przedmiotów na poziomie szkoły średniej z domu.

Kursem, który dodatkowo będzie bardzo wartościowy dla osoby, która uczy się w domu, jest Kurs Efektywnej Nauki. Jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu procesu nauczania oraz wypracowanie efektywnych nawyków edukacyjnych. Należą do nich między innymi umiejętność zarządzania swoją nauką, zarządzania czasem, planowania nauki i oceniania jej efektów. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla osoby, która uczy się bez stałego wsparcia nauczycieli.