Czy kurs można łączyć z nauką w szkole, korepetycjami lub innymi kursami?

Tak, oczywiście. Na kursach WNM uczysz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz, tego, czego chcesz i w takim tempie, w jakim chcesz. Oznacza to, że z praktycznego punktu widzenia możesz dostosować swój plan nauki z kursem do innych obowiązków. Kursy WNM dostosowują się do Ciebie, a nie Ty do nich. 🙂

Szczególnie wartą wspomnienia opcją nauki z kursem jest wykorzystanie dostępu do portalu i synchronizowanie ich dodatkowo z indywidualnymi korepetycjami. Wiele osób może być tym zainteresowanych. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo podnieść efektywność nauki. Choć oczywiście z punktu widzenia obecności na kursie WNM to opieka dydaktyczna jest świadczona, więc kluczowy element indywidualnych korepetycji, czyli możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie wyjaśnień, jest częścią naszej oferty. Wartym wspomnienia jest również fakt, że miesiąc dostępu do kursu WNM kosztuje tyle, ile średnio kosztuje godzina korepetycji. Decyzja w tym zakresie powinna być indywidualnie przemyślana przez ucznia, gdyż część uczniów może nadal chcieć kontynuować swoje korepetycje lub dodatkowo spotykać się z lubianym nauczycielem.