7. Czy na Kursie maturalnym z Biologii i Kursie maturalnym z Chemii znajdę materiały audiowizualne?

Tak, znajdziesz tu setki ilustracji, schematów oraz animacji, pojawiają się również krótkie formy wideo. Przy czym należy pokreślić, że Kurs maturalny z Biologii i Kurs maturalny z Chemii to nie kurs wideo! Ponieważ jest on realizowany w metodyce aktywnego – a nie biernego – nauczania, każda godzina na kursie spędzana jest w sposób aktywny. Naturalnie bierna nauka z wideo nie pasuje do tej metodyki, nie sprawdziłaby się. Jest to powód, dla którego formy wideo są bardzo krótkie i występują tylko tam, gdzie jest to uzasadnione.