Twój Dyżur Logo

Twój Dyżur Bethink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000873015, NIP 7812015604

Strona Twój Dyżur
Logo Najprościej Mówiąc

NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą  w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001022350, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 7812047975, REGON: 524597311

Strona Najprościej Mówiąc