Jak bardzo można spersonalizować naukę na kursach WNM?

Kursy WNM można spersonalizować w znacznym stopniu. Możemy realizować kurs wtedy kiedy chcemy, tam gdzie chcemy, w takim tempie, w jakim chcemy. Ponadto można indywidualnie wybrać czas dostępu do kursu i zaplanować naukę w taki sposób, aby odpowiadało to naszym preferencjom i/lub sytuacji życiowej. Możesz ustawić plan nauki tak, jak chcesz, dostosować kolejność realizacji lekcji i tempo nauki.

Dodatkowo dzięki opiece dydaktycznej w toku realizacji kursów uczeń może zadać każde pytanie na każdy temat omawiany na kursie. Pozwala to na bardzo wysoki poziom spersonalizowania odpowiedzi udzielanych przez nauczycieli.