Jak bardzo można spersonalizować naukę na kursach WNM?

Kursy WNM da się spersonalizować w znacznym stopniu. Możesz realizować kurs kiedy chcesz, gdzie chcesz, w takim tempie, w jakim chcesz. Każdy kursant może indywidualnie wybrać czas dostępu i zaplanować naukę w taki sposób, aby odpowiadało to jego preferencjom i/lub sytuacji życiowej. Możesz ustawić plan nauki tak, jak chcesz, dostosować kolejność realizacji lekcji i tempo nauki. Dodatkowo nasz dynamiczny system odtwórek dostosuje się do Twojego indywidualnego planu.

Ponadto dzięki opiece dydaktycznej w toku realizacji kursów możesz zadawać pytania na każdy temat omawiany na kursie. Pozwala to na osiągnięcie bardzo wysokiego poziom spersonalizowania odpowiedzi udzielanych przez nauczycieli.