Czy mogę monitorować postęp nauki syna/córki?

Na portalu Więcej niż Matura nie przewidzieliśmy osobnego konta dla rodzica osoby uczącej się. Niemniej monitorowanie postępów w nauce jest możliwe, będzie jednak wymagać poproszenia swojego syna/córki o to, aby pokazali oni monitor realizacji kursu oraz statystyki realizacji zadań maturalnych. To pozwoli w pełni sprawdzić, czy syn/córka korzysta z kursu, oraz ocenić, jakie efekty nauki osiąga.

W razie pojawiania się trudność z realizacją kursu, syn/córka może napisać bezpośrednio do opiekunów dydaktycznych kursu w dziale „Pomoc w nauce”, poprzez który konsultujemy problemy z realizacją kursu oraz pomagamy układać indywidualne plany nauki, gdy uczeń nie jest w stanie samodzielnie zrobić tego przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi do układania własnego planu.